Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Výstava TGM Mýty a skutečnost

Výstava | 11. 10. 2018 - 11. 11. 2018 | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87

Zveme vás na výstavu TGM Mýty a skutečnost.

Ukazuje, jak byla osobnost TGM vnímána, interpretována a desinterpretována v různých etapách našich dějin. Potrvá do 11. listopadu 2018, součástí je také série krátkých dobových filmů. Na jednom z nich je slyšet hlas TGM, pronášejícího projev  v angličtině!


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2018/vernisaz-vystavy-tgm-myty-a-skutecnost/

Citace:

Vlastimil Kerl: Výstava TGM Mýty a skutečnost. Muzeum Českého krasu [online]. 9.10.2018 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2018/vernisaz-vystavy-tgm-myty-a-skutecnost/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.