Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Volné vstupenky do poboček Hořovice a Žebrák

Oznámení | 27. - 28. 10. 2018 | Hořovice, Žebrák

Ještě o tomto víkendu bude možné využít mimořádné nabídky 2 v 1.

Lidé, kteří navštíví vybrané objekty ve správě Národního památkového ústavu (hrady, zámky), mohou dostat volnou vstupenku do vybraných objektů Středočeského kraje (muzea).

Za každou zakoupenou vstupenku do zámku Hořovice zakoupenou do 13 hodin daného dne tak získá návštěvník volnou vstupenku do Muzea Hořovicka.

Při zakoupení vstupenky na hrad Točník získáváte volný vstup do Městského muzea v Žebráku.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2018/volne-vstupenky-do-pobocek-horovice-a-zebrak/

Citace:

Vlastimil Kerl: Volné vstupenky do poboček Hořovice a Žebrák. Muzeum Českého krasu [online]. 22.10.2018 [cit. 20.2.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2018/volne-vstupenky-do-pobocek-horovice-a-zebrak/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.