Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Den Středočeského kraje

Tvořivý program pro děti | 28. říjen 2019 |

28. říjen je nejenom státním svátkem, ale tradičně i Dnem Středočeského kraje. Při této příležitosti nabízejí středočeská muzea a galerie zřizovaná krajem pestrý kulturní program.

„V tento den lze naše kulturní instituce navštívit za symbolické nebo bezplatné vstupné. Kromě současných expozic je pro návštěvníky připraven i další doprovodný program, ať už jsou to koncerty, besedy, vernisáže či trhy, většinou vhodné pro všechny věkové skupiny,“ upozornil předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek.

Muzeum Českého krasu si na tento den připravilo čtyři akce.

Pro děti je určen tvořivý a poučný program v Geoparku Barrandien, který bude zaměřen na trilobity. Nejprve je čeká krátké úvodní seznámení s trilobity s ukázkami skutečných zkamenělin. Následovat bude tvořivá dílna – odlévání a zdobení sádrových trilobitů. V mezidobí, kdy budou sádroví trilobiti schnout, proběhnou ukázky vytloukání zkamenělin z kamenů a jejich poznávání s muzejním geologem. Začátky 14:00 a 15:30 hod.

Samostatné ukázky vytloukání zkamenělin z kamenů a jejich poznávání s muzejním geologem proběhne od 11:00 hod.

Na dospělé návštěvníky bude zaměřena komentovaná prohlídka výstavy Lidé kolem nás, při které její autor MUDr. Vladimír Kasl seznámí návštěvníky Jenštejnského domu v Berouně s okolnostmi vzniku svých fotografií a zájemcům zodpoví případné dotazy.

V Muzeu Hořovicka proběhne komentovaná prohlídka výstavy Dr. Maličký – muzejník, archeolog, právník,

která přiblíží tuto významnou osobnost kulturního života města Hořovice, od jejíhož úmrtí letos uplynulo 50 let.

Od 10 hod., Muzeum Hořovicka, areál Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice

V Městském muzeu v Žebráku se můžete těšit na workshop a tvořivou dílnu

Hravé odpoledne se tematicky uskuteční k zakončení sezónní výstavy Hračky našich rodičů aneb kdo si hraje, nezlobí. Těšit se můžete na workshop o sběratelství autíček a herní koutek s vystavovatelem Otou Procházkou a na tvůrčí dílničku s Igráčkem, ve které se i budete moci vytvořit vlastní originální figurku.

14-16 hod., Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák

Na akce i do muzea (včetně všech poboček) bude 28. října 2019 vstup zdarma.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/10/2019/den-stredoceskeho-kraje-6/

Citace:

Vlastimil Kerl: Den Středočeského kraje. Muzeum Českého krasu [online]. 14.10.2019 [cit. 8.12.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/10/2019/den-stredoceskeho-kraje-6/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.