Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Předvádění tvorby lidových ozdob

| |

Vizovické pečivo

8. a 15. prosince

Ve středu 8. a 15. prosince měli zájemci o lidovou kulturu možnost vidět výrobu lidových ozdob. Předvádět byly členky „Klubu lidové tvorby“. Viděli jste, jak se tvoří ozdoby ze šustí, drátováním, z vizovického pečiva, z korálků apod. Nechyběly ani ukázky tvorby adventních věnců nebo například i lidových hraček.

Podívejte se, jaké betlémy mohou ze šustí vyrobit tvořivé ruce. :-)


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2010/predvadeni-tvorby-lidovych-ozdob/

Citace:

muzeum: Předvádění tvorby lidových ozdob. Muzeum Českého krasu [online]. 30.11.2010 [cit. 29.10.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2010/predvadeni-tvorby-lidovych-ozdob/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.