Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Poznejte s dětmi barokního malíře

Novinka | dětský průvodce | výstava J. V. Spitzer (1711-1773) - 300 let malíře pozdního baroka

Pro rodiče s dětmi i další návštěvníky je v muzeu nyní připraven dětský průvodce.

Jan Václav Spitzer, autor vystavených barokních pláten, Vám na jednotlivých stranách našeho průvodce představí některé své obrazy. Bude Vám při vašem putování vyprávět různé příběhy a položí i všetečné otázky nebo doplní nevšední zajímavosti. V závěru výstavy s Vámi i krátce zopakuje, co jste se mohli na výstavě dozvědět.

Tištěného průvodce si můžete vyžádat na pokladně muzea.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2011/spitzer-pruvodce/

Citace:

Mgr. Dana Hradilová: Poznejte s dětmi barokního malíře. Muzeum Českého krasu [online]. 27.11.2011 [cit. 20.4.2019 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2011/spitzer-pruvodce/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.