Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Tiba včera a dnes

Pozvánka | 26. 11., od 14 do 18 hodin | aneb textilní průmysl na Berounsku od jeho počátků po zánik

Zveme Vás na cyklus přednášek s videoprojekcí a veřejnou výstavu, kterou připravuje a pořádá Ing. arch. Petr Šimr ve spolupráci se SokA Beroun.

Akce se koná v sobotu dne 26. listopadu 2011 od 14. do 18. hodin v sále Kulturního zařízení v Loděnici.

Na programu témata přednášek:

1. Fenomén TIBA v historických obrazech

2. Textilní budovy z architektonického hlediska

3. Demolice budovy vysoké přádelny aneb co jsme si zbořili

4. Vertikály berounské textilky

Kapacita sálu je omezena.

Rezervace míst a další informace na tel. 733 214 465.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2011/tiba/

Citace:

muzeum: Tiba včera a dnes. Muzeum Českého krasu [online]. 18.11.2011 [cit. 18.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2011/tiba/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.