Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Dobromysl – předaukční výstava obrazů

Výstava | 21. 11. - 25. 11. 2012, vernisáž 21. 11. v 17 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Dobromysl a Muzeum Českého krasu Vás zvou na předaukční výstavu uměleckých děl od známých českých autorů, kteří darováním svých děl podpořili první ročník dobročinné aukce pro Dobromysl o. p. s.. Patří k nim například Kurt Gebauer, Jiří Slíva, Olbram Zoubek či Jan Švankmajer a známí regionální autoři, např.: Jan Šroubek, Viktor Sýkora, Zdena Polívková a Jiří Vydra. Slavnostní zahájení výstavy bude ve středu 21. 11. 2012 od 17:00 hodin.

Vystavená díla budou dražena 7. 12. 2012 v sále České pojišťovny na Vánočním setkání, které zahájí Bára Basiková svým koncertem. Tuto aukci bude moderovat Leoš Noha a Petr Čtvrtníček, kteří jsou také patrony této organizace.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2012/dobromysl-predaukcni-vystava-obrazu/

Citace:

muzeum: Dobromysl – předaukční výstava obrazů. Muzeum Českého krasu [online]. 6.11.2012 [cit. 18.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2012/dobromysl-predaukcni-vystava-obrazu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.