Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Předvádění tvorby lidových ozdob

Pro děti | 5., 12. a 15. 12. od 9 do 15 hodin | Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun

Zájemci o lidovou kulturu mají možnost vidět výrobu lidových ozdob. Předvádět budou členky „Klubu lidové tvorby“. Uvidíte, jak se tvoří ozdoby ze šustí, drátováním, z vizovického pečiva, z korálků apod. Nebude chybět ani ukázka tvorby adventních věnců nebo například i lidových hraček. Všichni jste srdečně zváni. Školní skupiny se mohou objednat na e-mailu: vzdelavani@muzeum-beroun.cz

5. 12. 2012

Response code is 404

11. 12. 2012

Response code is 404

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2012/predvadeni-tvorby-lidovych-ozdob-2/

Citace:

muzeum: Předvádění tvorby lidových ozdob. Muzeum Českého krasu [online]. 20.11.2012 [cit. 20.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2012/predvadeni-tvorby-lidovych-ozdob-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.