Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Umění hodinářů ze Schwarzwaldu

Pro děti | od listopadu 2012 do března 2013 | Komentované prohlídky k výstavě Hodiny ze Schwarzwaldu

Poznejte um lidových hodinářů z Německa i Čech. Prohlédneme si množství historických hodin, z nichž některé jsou opravdovými unikáty. Víte, jak funguje orloj? Jak se vytváří zvuk kukaček nebo co pojídá švarcvaldský jedlík? Nejen na tyto otázky získáte odpovědi při komentované prohlídce.

Školní třídy i větší skupiny si mohou prohlídky objednat na tel. 739 832 876 nebo e-mailu: vzdelavani(zavináč)muzeum-beroun.cz.

14. 2. 2013

Response code is 404

11. 2. 2013

Response code is 404

13. 11. 2012

Response code is 404

14. 11. 2012

Response code is 404

15. 11. 2012

Response code is 404

26. 11. 2012

Response code is 404

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2012/umeni-hodinaru-ze-schwarzwaldu/

Citace:

muzeum: Umění hodinářů ze Schwarzwaldu. Muzeum Českého krasu [online]. 13.11.2012 [cit. 21.9.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2012/umeni-hodinaru-ze-schwarzwaldu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.