Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století

Stálá expozice | Otevírací doba / Opening Hours | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Muzeum Českého krasu má expozici zbraní.

V průběhu června 2014 proběhla v berounském muzeu instalace nové expozice, která nahradila Pamětní síň Václava Talicha. Síň realizovaná již na konci 60. let nevyhovovala současným oborovým požadavkům na prezentaci sbírkových předmětů, ať už se jedná o používaný výstavní mobiliář, vizuální pojetí nebo rostoucí nároky na preventivní péči o sbírky. S touto expozicí se muzeum důstojně rozloučilo na konci roku 2011, kdy byla její rozšířená podoba součástí výstavy uspořádané u příležitosti padesátého výročí úmrtí tohoto dirigenta, jedné z největších osobností české hudby.

Osobnost Václava Talicha, jehož pozůstalost ve sbírkovém fondu muzeum spravuje, však ani do budoucna nezůstane zapomenuta. Materiály ze sbírkového fondu jsou velice často využívány badateli nebo  pro přípravu výstav konaných mimo prostory muzea. V loňském roce pracovníci muzea připoměli Václava Talicha na putovní výstavě ve Slovinsku (v roce 1908 se Václav Talich stal dirigentem nově založené Slovinské filharmonie v Lublani), v letošním roce, v roce 130. výročí jeho narození, se stejně jako loni budou muzejní pracovníci podílet na realizaci výstavy připravené městem Beroun u příležitosti hudebního festivalu Talichův Beroun.

Pro obdivovatele života a díla Václava Talicha muzeum zajistilo do prodeje obsáhlou monografii PhDr. Milana Kuny „Václav Talich“ a připravilo pro návštěvníky muzea jako součást prohlídkového okruhu promítání dokumentu o Václavu Talichovi. Dále připravujeme promítání fotografií ze sbírkového fondu, který dosud byl běžným návštěvníkům skryt.

Pro muzejní pracovníky je tvorba stálých expozic dlouhodobý a zodpovědný úkol. Právě s ohledem na několikaletou existenci výsledku, proto také požádali o spolupráci na přípravě nové expozice zbraní kolegy z Vojenského historického ústavu.

Nově tedy mohou návštěvníci obdivovat zbraně z muzejních sbírek vyrobené zejména v 18. a 19. století. Expozice podává základní orientaci v problematice zbraní, klade důraz na technická zdokonalení, vyzdvihuje jejich krásu a uměleckořemeslný um výrobců. Prezentovány jsou palné lovecké zbraně (kulovnice, jednušky, dvojky), palné krátké zbraně, na nichž jsou představeny druhy „spoušťových mechanismů“ – zámků  (kolečkový, křesadlový, perkusní), palné vojenské zbraně (zejména jednoranné zadovky ze 2. poloviny 19. století), chladné zbraně (palaše či šavle) a též několik orientálních kusů. Výše uvedené doplňují prachovnice, kleště na lití kulí, střelecké terče atd. Prostřednictvím nové expozice se návštěvníci ocitnou na válečném poli, na lovu v lese, při pistolovém souboji nebo na cestě z Orientu, odkud si vezou jako suvenýr „jatagan“. K tomu se dozví i pár zajímavostí z vojenských dějin města Berouna.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2012/zbrane-2/

Citace:

Dušan Švrček: Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století. Muzeum Českého krasu [online]. 19.11.2012 [cit. 8.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2012/zbrane-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.