Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Lentilky dětem

KoncertKoncert | 2.12. v 16 hodin |

Nechte si předvánoční čas zpříjemnit dětským koncertem. Dětský sbor Lentilky zazpívá pod vedením sbormistryně Mgr. Táni Bočkové množství autorských písniček od dětí nebo pedagogů ze SZUŠ Dr. Lidinské.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2013/lentilky-detem-2/

Citace:

muzeum: Lentilky dětem. Muzeum Českého krasu [online]. 22.11.2013 [cit. 8.12.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2013/lentilky-detem-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.