Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mikuláš v muzeu

Pro děti | 1.12. - 14 - 19 hodin |

Muzeum Českého krasu ve spolupráci s DDM Příbram (pracoviště Beroun) připravilo  program pro malé a velké Berouňáky a návštěvníky z míst blízkých i vzdálených. Čert v muzeu děti trochu postraší a Mikuláš je v nebi zase pochválí. Na všechny čekají i rozverní andělé. Zájemci mohou přinést i svou nadílku a seznam hříchů svých malých ratolestí. Kontaktní osoba Šárka Jelínková mob. 774 950 671.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2013/mikulas-v-muzeu-2/

Citace:

muzeum: Mikuláš v muzeu. Muzeum Českého krasu [online]. 7.11.2013 [cit. 17.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2013/mikulas-v-muzeu-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.