Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Adventní perníčkování

Tvořivá dílna | 8., 15. a 22. 12. 2013 vždy od 10 do 15 hodin |

Přijďte si zpříjemnit vánoční čas a upéct si společně s námi Adventní perníček v muzeu. V prostředí muzejní dílny si perníček vyrobíte a současně i upečete. Můžete využít času, kdy perníčky zlátnou v troubě k návštěvě vánoční výstavy Koření s vůní dálek i domova nebo Fler Jarmarku.

S sebou si nemusíte nosit nic. Vánoční nálada vítána.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2013/pernickovani/

Citace:

muzeum: Adventní perníčkování. Muzeum Českého krasu [online]. 8.11.2013 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2013/pernickovani/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.