Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Ukázka výroby vánočních dekorací

Pro děti | 10. a 17. 12., vždy 9-12, 12:45-15 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Jak na dekorace ze sušeného ovoce, ze slámy, z kukuřičného šustí, z těsta, a dále i drátování předvedou členky Klubu lidové tvorby. Vyrobené ozdoby jistě doplní atmosféru vašich Vánoc. Součástí programu bude i muzejní kuchyně, ve které si budou děti péci perníčky.

Větší skupiny a školní výpravy předem na objednání (tel. 739 832 876).


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2014/ukazka-vyroby-vanocnich-dekoraci/

Citace:

muzeum: Ukázka výroby vánočních dekorací. Muzeum Českého krasu [online]. 26.11.2014 [cit. 18.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2014/ukazka-vyroby-vanocnich-dekoraci/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.