Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Čína letem světem

přednáška | 8. 12. 2015 od 17:00 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Během této přednášky navštívíme čínská velkoměsta Peking, Šanghaj a Kanton a krátce si prohlédneme nejznámější symbol Číny – Velkou zeď. Dalšími našimi cíli budou vykopávky tzv. Terakotové armády, posvátná hora Hua Shan, město Xian s unikátním opevněním a samozřejmě čajové plantáže. Přesuneme se do podhůří Tibetu, do Soutěsky tygřího skoku, údajně nejhlubšího kaňonu na světě a do pohádkového městečka Li Jang. Na jihu navštívíme skalní město Zkamenělý les a během plavby po řece Li, budeme obdivovat krasové věže – mogoty. Po této náročné cestě si krátce odpočineme na nádherných plážích ostrova Hainan. Přednáší Antonín Jančařík.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2015/cina-letem-svetem/

Citace:

Lada Nestoridou: Čína letem světem. Muzeum Českého krasu [online]. 11.11.2015 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2015/cina-letem-svetem/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.