Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

FlerJarmark Vítej, zimo!

jarmark | 28. a 29. 11. 2015 vždy od 9:00 do 16:00 | Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun (vstup ze Slapské ul.)

Na tradičním Flerjarmarku, tentokrát s podnázvem „Vítej, zimo!“, budou k vidění a zakoupení jedinečné rukodělné výrobky, které jistě někomu udělají radost třeba jako vánoční dárek.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2015/flerjarmark-vitej-zimo-2/

Citace:

Lada Nestoridou: FlerJarmark Vítej, zimo!. Muzeum Českého krasu [online]. 11.11.2015 [cit. 28.10.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2015/flerjarmark-vitej-zimo-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.