Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vánoční tvořivé dílny v muzeu

akce pro děti s doprovodem | středa 7. a 14. 12. 2016, 9 – 15 hod., polední pauza 12 – 13 hod. | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Ukázku tvorby vizovického pečiva předvede držitelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby paní Miluše Šímová. Pod jejím odborným dohledem si děti vyzkouší vyrobit vlastní dílka (figurky k betlému) ze slaného těsta. Připravena je také ukázka výroby vánočních ozdob a pečení perníčků, které si děti vykrájí, upečou a ozdobí. Na akci je nutné se objednat u Mgr. Petry Zeidlerové na tel.: 601 374 208 nebo e-mailu: produkce@muzeum-beroun.cz

Délka programu je jedna hodina, součástí vstupného je i následná prohlídka muzea.

Cena za osobu: 30,- Kč (u školních skupin pedagogický dozor zdarma)


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2016/vanocni-tvorive-dilny-v-muzeu/

Citace:

Petra Zeidlerová: Vánoční tvořivé dílny v muzeu. Muzeum Českého krasu [online]. 3.11.2016 [cit. 6.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2016/vanocni-tvorive-dilny-v-muzeu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.