Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Geologická olympiáda

Geologická olympiáda | do 11. prosince 2018 |

Přihlaste se do 11. prosince na geologickou olympiádu, okresní kolo se bude konat u nás.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2018/geologicka-olympiada/

Citace:

Vlastimil Kerl: Geologická olympiáda. Muzeum Českého krasu [online]. 30.11.2018 [cit. 10.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2018/geologicka-olympiada/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.