Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Předvánoční tvořivé dílny

Tvořivé dílny | 22. - 23. listopadu 2018 9 - 12 h a 14 - 17 h 28. listopadu a 12. prosince 13 - 17 h 5., 12., 19 prosince 9 - 15 h | Tvořivé dílny pro děti i dospělé

Neseďte před Vánocemi doma a přijďtě si trochu „zatvořit“ do muzea – perníky, vizovické pečivo a ozdoby na stromeček čekají jen a jen na vaše šikovné ruce. Starodávnou řemeslnou výrobu perníků pomocí dřevěných forem vám přiblíží p. Chadimová, jedna z nejlepších perníkářek v ČR . Vizovické pečivo s vámi bude tvořit p. Šímová, držitelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby ve Středočeském kraji. A pracovníci muzea se těší na již tradiční pečení a zdobení perníčků a výrobu ozdoby na stromeček. S sebou si nemusíte nic nosit, vše potřebné dostanete na místě.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2018/predvanocni-tvorive-dilny/

Citace:

Vlastimil Kerl: Předvánoční tvořivé dílny. Muzeum Českého krasu [online]. 15.11.2018 [cit. 4.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2018/predvanocni-tvorive-dilny/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.