Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Advent v Muzeu Hořovicka – Kouzlo vánočního stromku

Výstava Hořovice | advent 2019 |

Muzeum Hořovicka, pobočka MČK, vás v adventním čase zve na výstavu Kouzlo vánočního stromku, která je  věnována tradici a historii zdobení vánočního stromku.

Vernisáž proběhla v pátek 29. listopadu 2019 od 17 hod., součástí bylo také hudební vystoupení SVČ Domeček Hořovice a zdobení stromku pro zájemce.

Výstava bude k vidění o adventních víkendech 9 – 12 a 12:30 – 17 hod.

areál Starého zámku, Vrbnovská 27, Hořovice


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2019/advent-v-muzeu-horovicka-kouzlo-vanocniho-stromku/

Citace:

Vlastimil Kerl: Advent v Muzeu Hořovicka – Kouzlo vánočního stromku. Muzeum Českého krasu [online]. 14.11.2019 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2019/advent-v-muzeu-horovicka-kouzlo-vanocniho-stromku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.