Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mikuláš v muzeu

Pro děti | 1. prosince 2019, 14 - 18 hod. |

Čerti, Mikuláš a andělé zvou všechny děti 1. 12. do Muzea!

Dveře pekel otře sám mocný Lucifer, kterého by se měly bát hlavně zlobivé děti. Ty hodné (a ty co slíbí, že se polepší) se dostanou až k branám nebe, kde je samotný Mikuláš a jeho andělé odmění balíčkem plným dobrot.
Organizačně zabezpečuje DDM Beroun.

Na akci je nutné se předem objednat na tel.: 602 386 012.

Cena 100 Kč/dítě, 1 Kč/dospělý doprovod.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2019/mikulas-v-muzeu-8/

Citace:

Vlastimil Kerl: Mikuláš v muzeu. Muzeum Českého krasu [online]. 5.11.2019 [cit. 24.9.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2019/mikulas-v-muzeu-8/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.