Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

O čem se psalo v regionálním tisku v listopadu 1989?

Reflexe dobového tisku | listopad 1989 |

Zatímco v prvních listopadových číslech byly hlavní články věnovány oslavám VŘSR a přestavbě, do týdeníku Budovatel vydaného 29. listopadu 1989 (po uzávěrce, jen díky vstřícnosti pracovníků tiskárny) už pronikly dozvuky událostí na Národní třídě.

„Jsme pro dělný dialog,“ zdůraznil na titulní straně tajemník OV KSČ a v článku Jednotu a činy byla provedena soudružská sebekritika při hledání příčin tehdejšího dění.

Na druhém snímku je zaznamenán bezprostřední vývoj a nálada v podnicích a institucích na Berounsku.

➡️V listopadu uplynulo 30 let od Sametové revoluce. Muzeum Českého krasu v průběhu celého roku 2019 zveřejňovalo články z regionálního tisku, aby vám připomnělo, čím žilo tehdejší Berounsko, potažmo celá společnost v roce 1989.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2019/o-cem-se-psalo-v-regionalnim-tisku-v-zari-1989/

Citace:

Vlastimil Kerl: O čem se psalo v regionálním tisku v listopadu 1989?. Muzeum Českého krasu [online]. 18.11.2019 [cit. 27.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2019/o-cem-se-psalo-v-regionalnim-tisku-v-zari-1989/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.