Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

POZOR, PŘEDNÁŠKA O KARLU ČAPKOVI ZRUŠENA

Oznámení | 12. listopadu 2020 |

Přednáška Symbol malého člověka v české literatuře – 130 let od narození Karla Čapka, která se měla konat 12. listopadu 2020 je kvůli stávajícím opatřením zrušena!!!

Omlouváme se všem zájemcům, o podobě přednáškového cyklu Setkávání v muzeu vás budeme informovat.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2020/pozor-prednaska-o-karlu-capkovi-zrusena/

Citace:

Vlastimil Kerl: POZOR, PŘEDNÁŠKA O KARLU ČAPKOVI ZRUŠENA. Muzeum Českého krasu [online]. 12.11.2020 [cit. 18.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2020/pozor-prednaska-o-karlu-capkovi-zrusena/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.