Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Pravidla pro návštěvu muzea

hygienická opatření | |

Pravidla pro návštěvníky – hygienická a protiepidemická opatření

Na základě vládních opatření platí pro prohlídku výstav a expozic muzea tato pravidla:

Ve vnitřních prostorech muzea musí mít návštěvníci starší 6 let nasazený respirátor.

Návštěvnická kapacita je omezena tak, aby osoby mohly dodržovat rozestup 1,5 metru.

Návštěvníci mezi sebou musí dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru (nejde-li o členy jedné domácnosti či žáky a studenty z jedné školy).

Skupinové prohlídky jsou možné. Pokud se jí účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů
  • očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i PCR test starý nejvýše 72 hodin.

O pravidlech jsou návštěvníci informování pokladními, nápisy u vstupu a na webových stránkách.

Bezinfekčnost (O-N) kontrolují pokladní.

V případě porušení pravidel nebude umožněn vstup do objektů Muzea Českého krasu.

V Berouně 22. listopadu 2021

Zpracoval:

Mgr. Vlastimil Kerl

vedoucí oddělení návštěvnického provozu

Schválila:

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.

ředitelka Muzea Českého krasu


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/11/2021/pravidla-pro-navstevu-muzea/

Citace:

Vlastimil Kerl: Pravidla pro návštěvu muzea. Muzeum Českého krasu [online]. 4.11.2021 [cit. 23.1.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/11/2021/pravidla-pro-navstevu-muzea/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.