Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Přírůstky sbírkového fondu, 2007

| |

Muzeum Českého krasu v Berouně – Přírůstkové č., předmět a popis (za rok 2007)

Přírůstky do společenskovědních sbírek v Berouně. Přírůstky z přírodovědného oddělení a z Hořovic či Žebráku zde nejsou zahrnuty.

Přírůstkové
číslo
Předmět Popis
1/2007 CD fotografie
portrétu Tekly Batkové – Podleské, elektronická verze
2/2007 VHS kazeta
- Trilobiti u Martina Dusla, Skyba 11. 2. 2004
3/2007 VHS kazeta
- František Nekolný – z cyklu Sláva vítězům
4/2007 Dózy plechové,
na čaj (Zlatá směs) a kávu (Vomáčkova káva, Praha)
5/2007 Nádoby lékárenské,
1x porcelánová – unguentum acidi borici 10%, 2 x hnědé sklo – oleum
terebinthinae rect., acetonum
6/2007 Materiály k
Talichovu Berounu r. 2006

plakáty, programy, vstupenky, abonentky + dopis starosty

7/2007 Vstupenka Důlní
expozice Chrustenická šachta, datum není uveden
8/2007 Svatební oznámení Kamila
Garkischová (bývalá historička muzea, v letech 2004 – 2005) a Pavel Veselý,
19. 8. 2006, Zámek Nižbor
9/2007 Pozvánka ZUŠ
V. Talicha, „ohlédnutí za r. 2006 – za rokem W. A. Mozarta“

29. 11. 2006

10/2007 Pozvánka „Cestou
z města“

fotografie Alena Šustrová

Pořádá Městská knihovna v Berouně

11/2007 Pozvánka Městské
Galerie v Berouně

„Obrazy“ – Jiří Kreissl, „Plátna“ – David Ištok

12/2007 Pozvánka Holandský
dům Beroun

„Krajiny a příběhy“ a „Pro každého něco“

13/2007 Plakát + pozvánky Galerie
Čerťák

„Kolotočení“

25. 11. 2006 – 15. 2. 2007

14/2007 Pozvánka Evropská
noc pro netopýry

Točník, 26. 8. 2006

15/2007 Plakát Den
kraje

28. 10. 2006

obsahuje program, pořádá MČK

16/2007 Plakáty na
přednášky konané v MČK

listopad 2006

Archeologie král. města Berouna a Ztracená moře uprostřed Evropy

17/2007 Plakát beseda
s autogramiádou

„Litavka řeka skrytých pokladů“

13. 12. 2006

18/2007 Plakát na
výstavu „Vzdušný oceán“

21. – 29. 11. 2006

v prostorách lékárny v MČK

19/2007 Plakát na
besedu „O medvědech a dalších zvířátkách“

22. listopadu 2006

prostory MČK

20/2007 Plakát + pozvánka +
program doprovodných akcí

výstava MČK – „Betlémy“

15. 11 2006 – 7. 1. 2007

21/2007 Echo ročník
17
22/2007 Podbrdské noviny ročník
18
23/2007 Radniční list ročník
V.
24/2007 Zdické noviny
25/2007 Naše noviny ročník 18
26/2007 Hostomické listy
27/2007 Zprávičky z Chodouně aneb
Chodouňský čtvrtletník, č. 1-3/2007
28/2007 Loděnický zpravodaj
29/2007 Komárovák
30/2007 Broumský zpravodaj ročník XXXI
31/2007 Hlásná Třebaň
32/2007 Obzor ročník XIX,
33/2007 Tetín Co čas neodvál Tetín
v zrcadle minulosti i přítomnosti

Publikaci vydal Obecní úřad Tetín, r. 2005, 104 stran

Sazba, graf. úprava a tisk: Milan Jandík – Tempo Press

34/2007 Hudlice dnes Zpravodaj
obecního úřadu, roč. XIII, vydáno dne 19. 2. 2007
35/2007 Fragmenta ioannea
collecta
… aneb „sebrané střípky
Svatojánské“

No. 5

Redaktor/editor: Rostislav Fellner

Vydalo: Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou,
2006

Tisk: Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou

36/2007 Králodvorský
zpravodaj
r.
2007

Vydává Městský úřad Králův Dvůr

Sazba a tisk: Radek Dolejš – Reklamní studio Dalmat.

37/2007 Hýskováček Zpravodaj
obecního úřadu Hýskov
38/2007 Vstoupit do krajiny O
přírodě a paměti středních Čech

Vydal Středočeský kraj v roce 2004

39/2007 Litavka 2000 Modelové
území povodí Litavky

Krajinotvorné programy

Příbram, 2000, 136 str. + barevné reklamy

Tisk: PB tisk Příbram

40/2007 Outdoorový průvodce
Křivoklátsko a Český kras
Obsah:
Dva regiony – jeden celek, Cyklistika, Skalní lezení, Turistika, Vodní
turistika, Běhání na lyžích a další aktivity navíc, dodatky.

Vydala Grada Publishing, a. s., jako svou 2839. publikaci, 1. vydání, Praha
2007, 120 stran.

Odpovědná redaktorka

41/2007 Židovské obce na
Kladensku a Slánsku
Vydalo
Okresní muzeum Kladno, 2000, 133 stran.

Text – Blanka Rozkošná, foto – Jiří Jaroch, Blanka Rozkošná, Jaroslav
Vyšín.

Odpovědný redaktor – Zdeněk Kuchyňka. Sazba RISK Kladno, tisk – Kartex
Valdek.

42/2007 Český kras Muzeum
Českého krasu Beroun, 2006, roč. XXXII., 76 stran

Uspořádali – Irena Jančaříková a Pavel Bosák

43/2007 Litavka řeka skrytých
pokladů
Nakladatelství
MH Beroun, 2006, 159 stran, foto v textu.

Text – Otomar Dvořák, foto – Marie Holečková.

44/2007 Dvanáct osudů dvou
staletí
Příbram,
2006, 270 stran

Text i foto – Ing. Josef Fryš. Na konci seznam použitých materiálů.

45/2007 Berounský region Týdeník
pro Beroun a okolí, rok 2007

Vychází zdarma v nákladu 5000 výtisků.

46/2007 Zmizelé město aneb
Berounské reminiscence
Vydalo:
Praam, spol. s r. o., Písek – Praha, 2006, 1. vydání, nestránkováno

Text – Rudolf Kadeřábek, fotografie – L. Dvořák, J. Fron, J. Kopřiva, V.
Radil, Z. Roubal, L. Svatoš, J. Tatarová, Z. Zůna, J. Zýma a archiv fotoklubu
Beroun.

Fotografie v textu

47/2007 Proměny a příběhy
Hořovic
Hořovice,
2006, 1. vydání, 92 stran

Odpovědná redaktorka – Marta Šestáková Vaculíková.

Vydala Marta Šestáková Vaculíková – Podbrdské vydavatelství, Hořovice jako
svou 2. publikaci.

Sazba a grafická úprava – TAC-TAC agency s. r. o., Hořovice.

48/2007 Tetín 1088 – 1988 Vydal
MNV Tetín v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha.

Vytiskl Nadas, závod 02, Praha, náklad 300 výtisků

49/2007 Zátka od
sodovky, porcelánová

Nápis: Lázně Sv. Jan pod Skálou u Berouna

50/2007 Fotografie
?
na
skle, barevná

Nápis: Cukrárna M. Malého Beroun – Slabecká

51/2007 Legitimace Miroslava
Malého

1 ks – S. K. Union Beroun, 1 ks – Boxing-club Beroun

Obě tmavomodré

52/2007 Odznak 95
let skautingu v Berouně 1912 – 2007

barevný

53/2007 CD fotografie
z vernisáže výstavy „Netopýři“
54/2007 CD plakát
a pozvánka na Muzejní noc 2006
55/2007 DVD Hrad
Křivoklát – Návrat zapomenutých soch
56/2007 Pohlednice Beroun

Zobrazeno: Plzeňská brána, Muzeum Českého krasu, Zámečnická ul.,
Radnice.

barevná

57/2007 Kalendář Yukon
Palaeontology Program Tenth Anniversary 1996 – 2006

Kalendář od května 2006 do prosince 2007.

Obrázky J. Teichmanna.

Černá kroužková vazba na kratší straně.

58/2007 Tetínský zpravodaj občasník,
č. 12, prosinec 2006

Vydává OÚ Tetín, zaevidován na MK ČR pod f. č. MK ČR E 10611.

Připravuje Jana Brajerová, tisk – Tempo press Praha

59/2007 Chyňavský zpravodaj občasník,
č. 1/2007

Vydává Obec Chyňava

60/2007 Berounský katolický
zpravodaj
měsíčník
pro farnost a filiální kostely
….

r. 2007

61/2007 Nižborský list čtvrtletník
pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice….

r. 2007, roč. 3, č. 1

62/2007 Starší divadlo v
českých zemích do konce 18. století
Česká
divadelní encyklopedie – Osobnosti a díla
63/2007 Bankovky – nouzové
peníze
Německo,
po 1. sv. válce
64/2007 Obraz „Krajina“,
autor Čuda,
65/2007 Perokresba „Slapská
ulice“
66/2007 Kniha Obrázková
bible „Volks-Bilderbibel Lipsko 1844, 304 stran
67/2007 Kniha Domácí
kuchařka, M. D. Rettigová, Praha 1857, str. 373 + obsah
68/2007 Kniha Villa
Saint-Georges – růvodce, 6 listů přepočtených
69/2007 Kniha Národní
písničky – zpěvník, r. 1922, 74 stran
70/2007 Kniha Hrabě
Rožmberk – román, r. 1853, Litomyšl
71/2007 Kniha Libreta
divadelních her, 1862 – 63
72/2007 Kniha Libreta
k operám – Gustav III, Židovka, Robert ďábel, r. 1873 a 1876
73/2007 Materiály k
historické olympiádě, 22. ledna 2007
74/2007 Upomínka 7.
hýskovský masopust, 17. února 2007
75/2007 Kalendář obce
Hýskov, pro r. 2007
76/2007 Leták Ekocentrum
Kavyl
77/2007 Tisk Dokumentace
děkanství kostela Sv. Jakuba v Berouně, r. 1781
78/2007 Pozvánka Městská
knihovna Beroun – „Azurovým pobřežím do města hazardu, březen 2007
79/2007 Plakát + pozvánka Holandský
dům – Berounští fotorici, 7. – 29. dubna 2007
80/2007 Pozvánka Galerie
Čerťák – Simona Boarová, Jakub Kencl
81/2007 Pozvánka ZUŠ
Václava Talicha – koncert, 28. 2. 2007
82/2007 Pozvánka Městská
Galerie Beroun

za období od prosince 2006 do března 2007

83/2007 Program Trilobit
Beroun 2006

Kino Mír Beroun, 27. ledna 2007

84/2007 Plakát + pozvánky na
výstavu „Netopýři“

Muzeum Českého krasu

16. ledna – 25. března 2007

85/2007 Plakát + pozvánky na
výstavu „Bali“

Muzeum Českého krasu

16. ledna – 25. března 2007

86/2007 Plakát + pozvánky na
výstavu „Od Barbory k masopustu“

Botanická zahrada Praha -Troja

Výstava zapůjčena z MČK

16. ledna – 25. března 2007

87/2007 Plakáty na
přednášky konané v MČK

za období od prosince 2006 do března 2007

88/2007 Kabátek háčkovaný,
dětský – kojenecký, bílý,
89/2007 Košilka dětská,
bílá, plátno
90/2007 Overal jako
dnešní „body“, dětský na ramínka, bílé plátno,
91/2007 Košilka dámská,
hedvábná, ručně šitá, krátký rukáv
92/2007 Schránka dřevěná,
vykládaná
93/2007 Obraz „Až se
zima zeptá“

v dřevěném rámu – rám z okna

94/2007 CD Chrustenická
šachta

fotografie v elektronické podobě,

95/2007 Materiály doprovodný program k
výstavě 95. let skautingu,
96/2007 Noviny Nedělní
ha ha

maturitní noviny Střední pedagogické školy v Berouně

25. 2. 2007

97/2007 Kurýr berounský
čtrnáctideník
98/2007 Otisky razítek
vydaných městem

Rozhledna na Dědu, Rozhledna Městská hora a Medvědárium

99/2007 Materiály k
95. výročí skautingu

2 x pamětní list, 2 x obálka s pam. razítkem

100/2007 Leták Loukamosaic
pro Beroun v MČK
101/2007 Svatební oznámení Vladimír
Svoboda a Kateřina Mostová

Svoboda – bývalý zaměstnanec muzea

102/2007 Korespondenční lístek a
zároveň pozvánka

„Z historie českého skautingu

Zámek Nižbor, 23. června 2007

103/2007 Plán města Beroun
- Králův Dvůr

1 : 16 000

104/2007 Plakát Jarním
Českým krasem

12. května 2007, pořádá TJ Lokomotiva Beroun

105/2007 Můj Beroun noviny
vydávané Městem Berounem, k příležitosti Dnů Evropského dědictví, r. 2007
106/2007 Křivoklátsko regionální
zpravodaj

vydává Regionální sdružení Křivoklátsko, Lhota, povoleno MK ČR E10586

107/2007 Minulostí Berounska Sborník

vydává Státní okresní archiv Beroun

108/2007 Kterak železo z moře
do Rokycan přišlo
kniha

celkově 245 stran, 5 kapitol

tvrdé desky, vázané

109/2007 Plakát + pozvánka plakát
+ program

III. Muzejní noc

Muzeum Českého krasu, 8. 6. 2007

110/2007 Plakát + pozvánka plakát
+ pozvánka

Muzeum Žebrák

195 let ochotnického divadla v Žebráku

25. 4. – 30. 9. 2007

111/2007 Plakát + pozvánka plakát
+ pozvánka

Muzeum Českého krasu, Konírna

Útěky zahradní brankou – Lucie Suchá (obrazy)

14. 4. – 9. 6. 2007

112/2007 Plakát + pozvánka plakát
+ pozvánka

Muzeum Českého krasu

95 let berounského skautingu

7. 4. – 27. 5. 2007

113/2007 Plakát + pozvánka plakát
+ pozvánka

Muzeum Českého krasu

Jak se oblékali naši předkové

8. 6. – 12. 9. 2007

114/2007 Pozvánka Pozvánka

Základní umělecká škola Václava Talicha

Koncertní vystoupení

28. 4. 2007

115/2007 Plakát Plakát

Muzeum Českého krasu, Konírna

Můj život mezi loutkami – výstava Báry Jakůbkové

20. 6. – ??? 2007

116/2007 Mince
117/2007 Mince
118/2007 Mince
119/2007 Mince
120/2007 Mince
121/2007 Mince
122/2007 Mince
123/2007 Mince
124/2007 Mince
125/2007 Mince
126/2007 Mince
127/2007 Mince
128/2007 Mince
129/2007 Mince
130/2007 Mince
131/2007 Mince
132/2007 Mince
133/2007 Mince
134/2007 Mince
135/2007 Mince
136/2007 Mince
137/2007 Mince
138/2007 Mince
139/2007 Mince
140/2007 Mince
141/2007 Mince
142/2007 Mince
143/2007 a Mince
143/2007 b Mince
143/2007 c Mince
143/2007 d Mince
144/2007 Kočárek dětský,
modrý s peřinkami
145/2007 Spodky bílé,
plátěné, pánské
146/2007 Koš proutěný,
oválný, jedno ucho utržené
147/2007 Přehoz přes
postele (2 části) + povlak na polštář, bílý, podklad růžový
148/2007 Gramofonové desky různé
gramofonové desky, seznam přiložen
149/2007 Mince pamětní
mince Jarmily Novotné, 2007
150/2007 Kresba Na
Ostrově, 2007, originál pastel, rozměr 28 x 38 cm

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2007/prirustky07/

Citace:

muzeum: Přírůstky sbírkového fondu, 2007. Muzeum Českého krasu [online]. 31.12.2007 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2007/prirustky07/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.