Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Pour féliciter 2013

| |

Příjemné vánoční svátky a vše dobré v roce 2013

Vám za Muzeum Českého krasu v Berouně

přejí Karin Kriegerbecková a Patrik PařízekOdkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2012/pour-feliciter-2013/

Citace:

muzeum: Pour féliciter 2013. Muzeum Českého krasu [online]. 24.12.2012 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2012/pour-feliciter-2013/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.