Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Viktor Žabinský, František Novotný: Plocha a prostor

výstava | 15.1. - 12.2.2014, vernisáž 15.1. od 17 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun

Akademický malíř Viktor Žabinský se narodil 2. října 1944 v Brně. Více než třicet let žije v Berouně, kam se přistěhoval po studiích na pražské Akademii výtvarných umění. Od roku 1970 se věnuje krajinářské tvorbě, především malbě berounské krajiny. Výstava nazvaná Plocha a prostor představí obrazy a kresby Viktora Žabinského a netradičně pojaté plastiky Františka Novotného.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2013/zabinsky-novotny/

Citace:

muzeum: Viktor Žabinský, František Novotný: Plocha a prostor. Muzeum Českého krasu [online]. 10.12.2013 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2013/zabinsky-novotny/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.