Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

křest knihy Maminka se neztratí

křest knihy | 23. 12. 2015 od 13.30 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

V předvánočním čase si Vás dovolujeme pozvat na křest knihy Jaroslava Tušera a Jiřího Kahouna „Maminka se neztratí“.

Křest knihy proběhne za účasti hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery, Ing. Zdeňka Štefka, radního Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče a Pavla Hubeného, radního pro oblast majetku. Na křtu vystoupí studentka 3. ročníku konzervatoře J. Deyla a absolventka ZUŠ V. Talicha v Berouně Eliška Zajícová.

Publikace byla vydána s finanční podporou Středočeského kraje.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2015/krest-knihy-maminka-se-neztrati/

Citace:

Lada Nestoridou: křest knihy Maminka se neztratí. Muzeum Českého krasu [online]. 17.12.2015 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2015/krest-knihy-maminka-se-neztrati/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.