Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Fotosoutěž „Krásy krasu“

akce | 21. 12. 2016 od 17 hod. | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Adventní setkání v Muzeu Českého krasu, kde budou také vyhlášeny výsledky fotosoutěže „Krásy krasu“ a představen stejnojmenný kalendář.

Setkání je součástí projektového cyklu Agentury Koniklec, o. p. s. Barrandien všemi smysly – Barrandien po nových cestách.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2016/fotosoutez-%e2%80%9ekrasy-krasu%e2%80%9c/

Citace:

Petra Zeidlerová: Fotosoutěž „Krásy krasu“. Muzeum Českého krasu [online]. 16.12.2016 [cit. 4.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2016/fotosoutez-%e2%80%9ekrasy-krasu%e2%80%9c/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.