Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Novoroční pochod stezkou Vojty Náprstka

akce | 1. 1. 2017, 9 - 16 hod. | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Každý účastník pochodu bude mít 1. 1. 2017 vstup do muzea za 1,-Kč. Otevřeno bude 9 – 16 hod., polední pauza 12 – 12,45 hod.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2016/novorocni-pochod-stezkou-vojty-naprstka/

Citace:

Petra Zeidlerová: Novoroční pochod stezkou Vojty Náprstka. Muzeum Českého krasu [online]. 27.12.2016 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2016/novorocni-pochod-stezkou-vojty-naprstka/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.