Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

SVÁTKY KONZUMU, Vánoce v Československu v 50. – 80. letech 20. století

Přednáška | 8. 12. 2016 v 18:00 hodin | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Zveme Vás na přednášku doc. PhDr. Martina France, PhD. z Masarykova ústavu a archivu AV ČR. Přestože někteří komunističtí radikálové v meziválečné éře zavrhovali vánoční svátky jako buržoazní a jejich slavení nemělo přímou obdobu v Sovětském svazu, Vánoce i v období 1948-1989 zůstaly patrně nejslavenějším svátkem u nás. Vládnoucí moc se ale snažila odstranit jakékoliv stopy náboženského nádechu této události a zejména na počátku padesátých let se snažila nahradit Ježíška Dědou Mrázem. Tento pokus sice neuspěl, ale přesto se podařilo prohloubit sekulární ráz Vánoc a zdůraznit jejich pojetí jako svátků konzumu a hojnosti. Proto se také kladl mimořádný důraz na zásobování předvánočního trhu. Význam Vánoc v dané době dobře ilustruje fakt, že jedno z klíčových politických jednání – zasedání ÚV KSČ na přelomu let 1967-1968 bylo přerušeno s odůvodněním, že členky ÚV by nestačily včas dokončit přípravy na vánoční oslavy. Přednáška z cyklu, který zaštítil prof. Vratislav Doubek, PhD.

Vstupné plné 40,- Kč, snížené 20,- Kč. Součástí vstupného je i prohlídka vánoční výstavy.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2016/svatky-konzumu-vanoce-v-ceskoslovensku-v-50-%e2%80%93-80-letech-20-stoleti/

Citace:

Petra Zeidlerová: SVÁTKY KONZUMU, Vánoce v Československu v 50. – 80. letech 20. století. Muzeum Českého krasu [online]. 1.12.2016 [cit. 22.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2016/svatky-konzumu-vanoce-v-ceskoslovensku-v-50-%e2%80%93-80-letech-20-stoleti/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.