Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Thajsko lidé a příroda

výstava | 19. 1. - 19. 2. 2017 od 17 hod. | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Cestopisná výstava fotografií Františka Javorského, který o své výstavě uvádí: „Jednou z nejkrásnějších zemí, kterou jsem měl možnost navštívit je Thajsko. Byl jsem okouzlen pestrostí a barevností celé země i pohodovými lidmi, kteří zde žijí. Během mé návštěvy vzniklo několik fotografií a já bych se s Vámi jejich prostřednictvím rád podělil o tuto krásu. Fotografie budou vystaveny v berounském Muzeu Českého krasu od 19. 1. do 19. 2. 2017.“


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2016/thajsko-lide-a-priroda/

Citace:

Petra Zeidlerová: Thajsko lidé a příroda. Muzeum Českého krasu [online]. 22.12.2016 [cit. 2.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2016/thajsko-lide-a-priroda/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.