Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Sváteční otevírací doba

Sváteční otevírací doba | prosinec 2018 - leden 2019 |

Slavnostně nazdobené Muzeum Českého krasu pro vás bude otevřeno také o vánočních svátcích a na Silvestra. Ve dnech 24. – 26. prosince, 31. prosince 2018 k nám můžete zavítat od 10.00 do 16.00 hod., 1. ledna 2019 od 9:00 do 16:00. Až vás přestanou bavit pohádky v televizi a sváteční zahálka, vyrazte na procházku či výlet spojenou s návštěvou muzea.

Kromě stálých expozic se můžete těšit na výstavu výtvarnice Lucie Suché s názvem Andělská noc. Obrazy se zimní a vánoční tematikou jsou ideálním svátečním odreagováním.

Další aktuální výstava, Matěj Warous a řemeslo perníkářské, vám prozradí, kam zmizel klasický český trdelník, co dělali brtníci a jak se v 19. století stal chudý perníkářský synek z Berouna dodavatelem cukrářských výrobků na císařský stůl!


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2018/12607/

Citace:

Vlastimil Kerl: Sváteční otevírací doba. Muzeum Českého krasu [online]. 4.12.2018 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2018/12607/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.