Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Program na leden 2019

| 1. - 31. ledna 2019 |

Co vás/nás čeká v prvním měsíci nového roku?

Hodně zajímavého výtvarna a hravý doprovodný program k výstavě Matěj Warous a řemeslo perníkářské.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2018/program-na-leden-2019/

Citace:

Vlastimil Kerl: Program na leden 2019. Muzeum Českého krasu [online]. 21.12.2018 [cit. 2.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2018/program-na-leden-2019/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.