Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vánoční tvoření pro veřejnost

Tvořivá dílna pro veřejnost | 21. 12. - 1. 1. 2019 | Přijďte si o svátcích ozdobit vánoční kouli či perníček.


Přijďte si o svátcích ozdobit vánoční kouli či perníček. Cena 50 Kč za oboje (bez vstupu do expozic).


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2018/vanocni-tvoreni-pro-verejnost/

Citace:

Vlastimil Kerl: Vánoční tvoření pro veřejnost. Muzeum Českého krasu [online]. 20.12.2018 [cit. 5.6.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2018/vanocni-tvoreni-pro-verejnost/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.