Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vstup pro účastníky novoročního pochodu za 1 Kč

Vstup za 1 Kč pro účastníky Novoročního pochodu Vojty Náprstka | 1. ledna 2019, 9 - 16 hod. |

Každý účastník „Novoročního pochodu stezkou Vojty Náprstka“ bude mít 1. 1. 2019 vstup do muzea za 1,-Kč.

Otevřeno bude 9 – 16 hod., polední pauza 12 – 12,45 hod


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2018/vstup-pro-ucastniky-novorocniho-pochodu-za-1-kc/

Citace:

Vlastimil Kerl: Vstup pro účastníky novoročního pochodu za 1 Kč. Muzeum Českého krasu [online]. 18.12.2018 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2018/vstup-pro-ucastniky-novorocniho-pochodu-za-1-kc/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.