Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Novoroční turistický pochod stezkou Vojty Náprstka

Snížené vstupné | 1. ledna 2020 |

Každý účastník pochodu bude mít 1. 1. 2020 vstup do muzea za 1,-Kč.

Muzeum bude za běžné vstupné  přístupné i pro veřejnost v čase  9 – 16 hod. (polední pauza 12 – 12,45 hod).


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2019/14487/

Citace:

Vlastimil Kerl: Novoroční turistický pochod stezkou Vojty Náprstka. Muzeum Českého krasu [online]. 10.12.2019 [cit. 23.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2019/14487/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.