Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

PF 2021

PF 2021 | |

Muzeum_PF_2021_Jenstejnsky_dum

Muzeum_PF_2021_Jenstejnsky_dum

Vážení zájemci o dění v muzeu, přejeme vám, aby nám v roce 2021 společně svitla naděje.

Za kolektiv pracovníků Muzea Českého krasu

s pobočkami v Berouně, Žebráku a Hořovicích

RNDr. Karin Kriegerbecková Ph.D.

Na ilustraci je zobrazen Jenštejnský dům, sídlo MČK. Autorem ilustrace je Kameel Machart.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/12/2020/pf-2021/

Citace:

Vlastimil Kerl: PF 2021. Muzeum Českého krasu [online]. 21.12.2020 [cit. 1.12.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/12/2020/pf-2021/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.