Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Sborník Český kras 2000

| |

Sborník Český kras r. 2000, ročník XXVI

OBSAH:

Živá příroda

Ptáci v lomech Českého krasu v letech 1994 – 1998
Birds in quarries of the Bohemian Karst in 1994 – 1998 (Pavel Janda)
Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae)
The succession of the spider fauna in limestone quarries of the Bohemian Karst (spiders – Araneae) (Antoník Kůrka)
Měkkýši (Mollusca) modelových lokalit Českého krasu
Mollusca from model localities of the Bohemian Karst – (Václav Pfleger)
Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český kras – II. část
New finds of small buterflies (Microlepidoptera) in the Landscape Protected Area of the Bohemian Karst (Jiří Vávra)

Geologie a Speleologie

Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
New data on hydrogeology of the Bohemian Karst (Jiří Bruthans, Ondřej Zeman)

Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
The uppermost and the lowermost fluvial Tertiary of Bohemian Karst (Václav Cílek)

Historie a Archeologie

Joachim Barrande v díle sochaře Karla Lidického
Joachim Barrande in the art work of the sculptor Karel Lidický (Petra Hollerová)

Účelové známky okresu Beroun (Zbyněk Likovský)

Sága rodu Duslů (Jiří Topinka)

Zprávy z akcí

Seminář muzejních geologů České a Slovenské republiky
Meeting of museum geologists of the Czech and Slovak Republics (Irena Jančaříková)
Setkání jeskyňářů v Českém krasu – ano či ne? (Ladislav Pecka)

Výročí

Antonín Jančařík – padesát let (Vladimír Lysenko)
Vladimír Lysenko šedesátníkem (Irena Jančaříková)


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/ceskykras00/

Citace:

Mgr. Štěpán Rak: Sborník Český kras 2000. Muzeum Českého krasu [online]. 18.1.2011 [cit. 27.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/ceskykras00/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.