Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Sborník Český kras 2004

| |

Sborník Český kras r. 2004, ročník XXX

Listovat ve sborníku můžete šipkami. Vyzkoušejte i vyhledávání.

Obsah:

Speleologie a Geologie

Michal Kolčava
Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
New Inventory of the Karst Phenomena of Group 24 in the Bohemian Karst

Karel Žák, Helena Vysoká, Jiří Bruthans, Jaroslav Hlaváč
Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem – Tetínský vývěr: nová pozorování a data
Hydrogeology of karst system of Spring Domášov – Tetín resurgence: new observations and data

Jiří Kovanda
Další lokality pěnovce z Českého krasu
Some more calcareous tufa localities from the Czech Karst

Jiří Kovanda, Ladislav Zima
Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
Thick pre-Quaternary sand accumulations between the villages of Mořina and Mořinka, Czech Karst

Hydrologie

Libor Elleder
Povodně v Berouně
Floods in city of Beroun

Zprávy z akcí

Petr Budil
Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
Probably the oldest described trilobite specimen from the territorry of the Czech Republic


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/ceskykras04/

Citace:

Mgr. Štěpán Rak: Sborník Český kras 2004. Muzeum Českého krasu [online]. 18.1.2011 [cit. 5.10.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/ceskykras04/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.