Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Časopis Český kras 2008

| |

Časopis Český kras rok 2008 XXXIV

Listovat časopisem můžete černými šipkami. Vyzkoušet můžete i vyhledávání.

 

Obsah

Geologie, speleologie a historie

 Karel Žák, Radoslava Schmelzová, Jaroslav Hlaváč, Libor Gottfried, Radim Urbánek, Jiří Bruthans, Ivo Světlík, Martin Majer

Mlýn v Kodě – přírodovědné, historické a technické aspekty

 Michal Kolčava, Jeroným Zapletal

Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007 – 2008 v Českém krasu

 

 Zoologie

 František Šifner

Faunistické údaje o druzích čeledi výkalnicovitých (Scathophagidae, Diptera) ve vybraných národních parcích, chráněných krajinných oblastech a jiných lokalitách v České republice

 Botanika

 Jeňýk Hofmeister, Jan Hošek

Výzkum vlivu lidské činnosti na biodiverzitu lesních ekosystémů Chráněné krajinné oblasti Český kras

 Pavel Špryňar, Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán

Vycházka za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami z Berouna do Srbska

 Pavel Špryňar

Botanická exkurze ze Zdic na Koukolovu horu

 Krátké zprávy a zprávy z akcí

 Vladimír Lysenko

Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25 000

 Jiří Kvaček, Petr Kraft, Josef Pšenička, Oldřich Fatka, Michal Mergl, Vojtěch Turek

Geopark Barrandien

 Petra Přidalová

Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopic 26. – 30. května 2008

 Pavel Špryňar

Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti

 Karin Kriegerbecková, Josef Ryzec

Výstava v Muzeu Českého krasu „Beroun Lughnasadh 2008“

 Ivana Macháčková, Barbora Kailová

Příběhy sbírkových předmětů

 Markéta Bahníková

Muzejní noc 2008

 Karin Kriegerbecková

Výstava „Homo Berounensis“ v Muzeu Českého krasu

 Viktor Sýkora

Anotace zajímavé regionální literatury

 Karel Žák

Errata k Českému krasu XXXIII (2007)


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/ceskykras08/

Citace:

muzeum: Časopis Český kras 2008. Muzeum Českého krasu [online]. 18.1.2011 [cit. 16.10.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/ceskykras08/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.