Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Časopis Český kras 2009

| |

Časopis Český kras r. 2009, ročník XXXV

Listovat časopisem můžete černými šipkami. Vyzkoušet můžete i vyhledávání.

Obsah / Contents

GEOLOGIE, PALEONTOLOGIE, SPELEOLOGIE / GEOLOGY, PALEONTOLOGY, SPELEOLOGY
• Petr Štorch, Jan Černý, Jakub Bohátka, Rostislav Melichar
Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem – výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
Excavation of the Prague by-pass highway tunnel driven between Radotín and Lochkov – results of geological
and palaeontological research
• Štěpán Rak
Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna
The occurrence of non-trilobite arthropods from the quartzites of Letná Formation from the vicinity of Beroun
• Jan Peršín, Petr Budil
Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darrivil) v severozápadní a severní části Prahy
New observations on Šárka and Dobrotivá Formation (Ordovician, Darriwilian Stage) in northwestern and northern
surroundings of Prague
• Pavel Čáp, Přemysl Zelenka, Pavel Bosák, Karel Žák
Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
Sands and sandstones in excavation at Tobolka (Czech Karst, central Bohemia, Czech Republic)
• Pavel Bosák, Přemysl Zelenka, Pavel Čáp
Zkrasovění mlčechvostského slepence
Karst in the Mlčechvosty conglomerate
• Michal Hejna, Ivan Kotrč, Petr Nakládal, Ladislav Pecka, Karel Žák
Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
Discovery of new cave sections below the Tetín village
• Karel Žák, Michal Kolčava, Roman Živor
Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2007 to October 1, 2009

ARCHEOLOGIE, HISTORIE / ARCHEOLOGY, HISTORY
• Daniel Stolz, Dana Stolzová
Objev raně středověkého pohřebiště na Tetíně
Discovery of an Early Medieval burying-place at Tetín
• Dana Hradilová
Podnikatelská rodina Kubinzky a její aktivity na Berounsku
Entrepreneurial family of Kubinzky and its activities in the Beroun Area
• Michal Hejna
Těžba vápence na Koněprusku a v okolí Tetína ve 30. letech 20. století
Production of limestone in the Koněprusy and Tetín area in the thirties of the 20th century

KRÁTKÉ ZPRÁVY A ZPRÁVY Z AKCÍ / REPORTS
• Štěpán Rak
Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
Geological field trip to the Radotín Valley
• Petra Přidalová
Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Znojmo 26. až 29. května 2009
The Workshop of geologists from the Czech and Slovak museums, Znojmo, May 26 – 29, 2009
• Pavel Bosák
15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
15th International Congress of Speleology, Kerrville, USA
• David Palivec, Patrik Pařízek
Muzejní noc 2009 aneb putování proti toku času, tentokrát do 16. století
The Museum Night 2009: A travel against the time, this time to the 16th century
VÝROČÍ / JUBILEE
• Muzeum Českého krasu
Ohlédnutí za životním jubileem PhDr. Jany Čapkové, ředitelky berounského muzea v letech 1962 – 2001
Jubilee of Dr. Jana Čapková, director of the Museum in Beroun between 1962 and 2001


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/ceskykras09/

Citace:

Mgr. Štěpán Rak: Časopis Český kras 2009. Muzeum Českého krasu [online]. 18.1.2011 [cit. 18.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/ceskykras09/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.