Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Časopis Český kras 2010

| |

Časopis Český kras rok 2010 XXXVI

 Obsah

Geologie, paleontologie

 Jiří Kovanda, Lucie Juřičková

Měkkýši pěnovců v Kodě (Český kras)

 Jan Peršín, Petr Budil

Ordovik na klasickém nalezišti Praha – Libeň

 Štěpán Rak, Petra Přidalová, Jaroslav Marek

Zkameněliny z kolekcí významných sběratelů ve sbírkách MČK Beroun

 Karel Žák, Václav Cílek, Alžběta Danielisová, Jaroslav Hlaváč, Jaroslav Kadlec, Tomáš Kyncl, Petr Pokorný, Ivo Světlík

Holocenní profil ve stavební jámě malé vodní elektrárny Hýskov a jeho přínos k poznání vývoje nivy Berounky

Archeologie, historie

Karel Žák, Dana Hradilová, Tomáš Kyncl, Ivo Světlík

Příspěvek k historii mostních staveb v Berouně: nález zbytků dřevěného mostu z doby Karla IV.

 Barbora Kailová

Poklady muzejních knihoven

 Krátké zprávy

 Martin Lang

Muzeum Středních Brd ve Strašicích -  nové obecní muzeum s regionálním posláním

 Karel Žák

K sedmdesátce Vladimíra Lysenka


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/ceskykras10/

Citace:

muzeum: Časopis Český kras 2010. Muzeum Českého krasu [online]. 18.1.2011 [cit. 16.10.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/ceskykras10/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.