Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Kontakty

| |

Žádosti o poskytnutí informace (podle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) se písemně podávají a přijímají výhradně na těchto adresách: Muzeum Českého krasu, p.o., k rukám ředitele, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun nebo elektronicky prostřednictvím adresy podatelny: podatelna@muzeum-beroun.cz

Upozorňujeme, že e-mailové adresy jednotlivých pracovníků nejsou oficiální adresou podání!


Ústředna Muzea Českého krasu, p.o. (recepce, prodej vstupenek, průvodci) tel. 311 624 101 (601 374 246) po – so 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00               ne a svátky 10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

Ředitelství

ředitelka MČK RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. telefon: 311 624 101, 604 585 345
e-mail: podatelna@muzeum-beroun.cz
sekretariát tel. služební: 720 243 535
e-mail: podatelna@muzeum-beroun.cz

Ekonomicko-provozní oddělení a návštěvnický provoz

účetní, vedoucí EPO Agata Pilmajerová tel. kancelář: 601 374 245
e-mail: ucetni@muzeum-beroun.cz
mzdová účetní Marie Marešová e-mail: mzdy@muzeum-beroun.cz
úklid Jana Bradáčová tel. ústředna 311 624 101
výstavář, řidič, požární preventista, provozní záležitosti Vladimír Zach tel. služební: 721 534 094
produkce a kulturně výchovné činnosti

propagace

Mgr. Lenka Stelšovská

Mgr. Vlastimil Kerl

e-mail, tel. služební:

e-mail, tel. služební:

produkce@muzeum-beroun.cz, 601 374 205
propagace@muzeum-beroun.cz, 601 374 208
lektor a průvodce, geovědní zaměření Mgr. Pavel Bokr e-mail: geopark@muzeum-beroun.cz

Odborné oddělení

kurátor sbírkových předmětů (geolog) RNDr. Petra Přidalová tel. služební: 601 374 244
e-mail: petra.pridalova@muzeum-beroun.cz
vedoucí pobočky Muzeum Hořovicka a Městské muzeum v Žebráku RNDr. Anna Brotánková tel. služební 601 374 251
e-mail horovice@muzeum-beroun.cz
archeolog Mgr. Irena Benková tel. kancelář: 601 374 203
tel. služební: 606 930 657
e-mail: irena.benkova@muzeum-beroun.cz

kurátor sbírkových předmětů (historik, knihovník) Mgr. Dana Hradilová tel. kancelář:

e-mail:

601 374 209

knihovna@muzeum-beroun.cz

e-mail: historik2@muzeum-beroun.cz

dokumentátor, správce depozitáře Ivana Macháčková 601 374 202
e-mail: ivana.machackova@muzeum-beroun.cz
dokumentátor Jana Borecká tel. kancelář: 601 374 203
e-mail: dokumentator@muzeum-beroun.cz
dokumentátor Jiřina Zelenková e-mail: 601 374 206

dokumentator2@muzeum-beroun.cz

Restaurování a preventivní konzervace

restaurátor a preventivní konzervátor Dušan Švrček, DiS. tel. služební: 601 374 243
e-mail: konzervace@muzeum-beroun.cz

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/kontakty/

Citace:

muzeum: Kontakty. Muzeum Českého krasu [online]. 6.9.2010 [cit. 5.10.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/kontakty/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.