Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mozaika

| |


$thumbnails = get_posts('numberposts=2000','category=3');
foreach ($thumbnails as $thumbnail) {
if ( has_post_thumbnail($thumbnail->ID)) {
echo ‘ID ) . ‘“ title=“‘ . esc_attr( $thumbnail->post_title ) . ‘“>’;
echo get_the_post_thumbnail($thumbnail->ID, ‘thumbnail’);
echo ‘
‘;
}
}
?>


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/mozaika/

Citace:

muzeum: Mozaika. Muzeum Českého krasu [online]. 24.4.2012 [cit. 18.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/mozaika/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.