Přednášky

Muzeum Českého krasu nabízí základním a středním školám možnost vzájemné spolupráce s cílem vytvořit dlouhodobý vztah mezi muzeem a školami. Muzeum má vedle své sbírkotvorné funkce

také funkci vzdělávací a může školám nabídnout netradiční pojetí výuky a jakýsi nadstandard ke klasickým školním osnovám.

Na přednášky je nutné se předem objednat. V případě dohody lze uskutečnit v prostorách vaší školy.

Přírodní vědy

PROHLÍDKA GEOLOGICKÉ EXPOZICE

GEOLOGIE – výuková látka pro ZŠ

Přednáška by se týkala studijní výukové látky na základě učebnic ZŠ z oboru geologie. Promovaný geolog z MČK odpřednáší základy geologie, vzniku zkamenělin, deskové tektoniky, vrásnění, sopečnou činnost, typy hornin a minerálů. Jednalo by se o přednášku zahrnutou v rámci výuky geologie na daných ZŠ.

PO STOPÁCH JOACHIMA BARRANDA

Kdo by neznal slavného geologa Joachima Barranda? Málokdo ale zřejmě ví, že Beroun a okolí často vyhledával, přátelil se s místními skalníky, kteří pro něho shromažďovali zkameněliny ze svého okolí a dávali jim svérázná česká jména. Představíme si jednotlivé významné osobnosti včetně Martina Dusla a jiných sběratelů té doby. Přednáška obsáhne celou historii výzkumu zkamenělin naší země, studia Joachima Barranda a jeho nástupce Otomara Nováka.

TRILOBITI – vládci pravěku

Trilobiti bezesporu patří, spolu s dinosaury, mezi nejznámější pravěké obyvatele naší Země. Obývali naši planetu po dobu 300 milionů let a stali se významnými zkamenělinami a pro svou krásu jsou dodnes vyhledávanými fosíliemi. Na přednášce se seznámíme s jejich vývojem, stavbou těla, měkkými dochovanými částmi, způsoby života a celkovým významem pro výzkum paleontologie.

SUCHOU NOHOU PO MOŘSKÉM DNĚ

Přednáška je rozdělena na dvě části. V první se seznámíme s významnými nalezišti zkamenělin a geologickými fenomény v našem blízkém okolí, potopíme se na dno korálového útesu u Koněprus, projdeme vrch Děd   s četnými lokalitami a navštívíme také významná naleziště v okolí Svatého Jana pod Skalou a Loděnic.
Druhá část přednášky nás provede po významných jeskyních v okolí Hostimi, Srbska a Koněprus a při toulkách čtvrtohorní krajinou potkáme obří mamuty, šavlozubé tygry, jeskynní lvy a srstnaté nosorožce.
Přednáška je zaměřena na okolí Berouna, které je významné jedinečnými nálezy čtvrtohorní fauny.

Po dohodě s paleontologem muzea Mgr. Štěpánem Rakem (tel. 601 374 242, 604 705 299, e-mail: geolog1(zavináč)muzeum-beroun.cz) lze objednat odborný výklad k expozicím i v geoparku, případně je možné   uskutečnit exkurze dle přiložené nabídky.

více informací, objednání


Ceník služeb pro školy

Vstupné, které si můžete zakoupit na pokladně muzea základní snížené
Výklad odborného pracovníka MČK v expozicích a na výstavách v MČK pro školy (pedagogický doprovod zdarma)* 30 Kč
Výklad odborného pracovníka v terénu pro školy (exkurze) (do max. 4 hodin) + 10 Kč za každou další hodinu (pedagogický doprovod zdarma) + cestovní náklady odborného pracovníka MČK. Jízdné a případné jiné vstupné si studenti platí sami zvlášť.* 40 Kč
Přednáška odborného pracovníka MČK pro školy v muzeu (pedagogický doprovod zdarma)* 30 Kč
Přednáška odborného pracovníka MČK pro školy v prostorách školy (pedagogický dozor zdarma) + náklady na dopravu odborného pracovníka* 40 Kč
Výklad odborného pracovníka v terénu pro veřejnost (exkurze) dle aktuální měsíční nabídky akcí MČK: účastník akce hradí poplatek, který zahrnuje: náklady akce rozpočítané na jednoho účastníka (stejný pro děti i dospělé) + platbu za speciální odborné služby ve výši 50 Kč (dospělí) nebo 25 Kč (děti nad 6 let) nebo 100 Kč (rodina max. 5 osob z toho max. 2 dospělí). Případné jiné vstupné si účastníci paltí sami zvlášť.*

* na uvedený program je nutné se předem objednat

Muzeum najdete v Berouně na Husově náměstí. Je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17.00 hodin, polední přestávka trvá od 12 do 12.45 hodin.

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu