Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Přednášky

| |

Muzeum Českého krasu nabízí základním a středním školám možnost vzájemné spolupráce s cílem vytvořit dlouhodobý vztah mezi muzeem a školami. Muzeum má vedle své sbírkotvorné funkce

také funkci vzdělávací a může školám nabídnout netradiční pojetí výuky a jakýsi nadstandard ke klasickým školním osnovám.

Na přednášky je nutné se předem objednat. V případě dohody lze uskutečnit v prostorách vaší školy.

Přírodní vědy

PROHLÍDKA GEOLOGICKÉ EXPOZICE

GEOLOGIE – výuková látka pro ZŠ

Přednáška by se týkala studijní výukové látky na základě učebnic ZŠ z oboru geologie. Promovaný geolog z MČK odpřednáší základy geologie, vzniku zkamenělin, deskové tektoniky, vrásnění, sopečnou činnost, typy hornin a minerálů. Jednalo by se o přednášku zahrnutou v rámci výuky geologie na daných ZŠ.

PO STOPÁCH JOACHIMA BARRANDA

Kdo by neznal slavného geologa Joachima Barranda? Málokdo ale zřejmě ví, že Beroun a okolí často vyhledával, přátelil se s místními skalníky, kteří pro něho shromažďovali zkameněliny ze svého okolí a dávali jim svérázná česká jména. Představíme si jednotlivé významné osobnosti včetně Martina Dusla a jiných sběratelů té doby. Přednáška obsáhne celou historii výzkumu zkamenělin naší země, studia Joachima Barranda a jeho nástupce Otomara Nováka.

TRILOBITI – vládci pravěku

Trilobiti bezesporu patří, spolu s dinosaury, mezi nejznámější pravěké obyvatele naší Země. Obývali naši planetu po dobu 300 milionů let a stali se významnými zkamenělinami a pro svou krásu jsou dodnes vyhledávanými fosíliemi. Na přednášce se seznámíme s jejich vývojem, stavbou těla, měkkými dochovanými částmi, způsoby života a celkovým významem pro výzkum paleontologie.

SUCHOU NOHOU PO MOŘSKÉM DNĚ

Přednáška je rozdělena na dvě části. V první se seznámíme s významnými nalezišti zkamenělin a geologickými fenomény v našem blízkém okolí, potopíme se na dno korálového útesu u Koněprus, projdeme vrch Děd   s četnými lokalitami a navštívíme také významná naleziště v okolí Svatého Jana pod Skalou a Loděnic.
Druhá část přednášky nás provede po významných jeskyních v okolí Hostimi, Srbska a Koněprus a při toulkách čtvrtohorní krajinou potkáme obří mamuty, šavlozubé tygry, jeskynní lvy a srstnaté nosorožce.
Přednáška je zaměřena na okolí Berouna, které je významné jedinečnými nálezy čtvrtohorní fauny.

Po dohodě s paleontologem muzea Mgr. Štěpánem Rakem (tel. 601 374 242, 604 705 299, e-mail: geolog1(zavináč)muzeum-beroun.cz) lze objednat odborný výklad k expozicím i v geoparku, případně je možné   uskutečnit exkurze dle přiložené nabídky.

více informací, objednání


Ceník služeb pro školy

Vstupné, které si můžete zakoupit na pokladně muzea základní snížené
Výklad odborného pracovníka MČK v expozicích a na výstavách v MČK pro školy (pedagogický doprovod zdarma)* 30 Kč
Výklad odborného pracovníka v terénu pro školy (exkurze) (do max. 4 hodin) + 10 Kč za každou další hodinu (pedagogický doprovod zdarma) + cestovní náklady odborného pracovníka MČK. Jízdné a případné jiné vstupné si studenti platí sami zvlášť.* 40 Kč
Přednáška odborného pracovníka MČK pro školy v muzeu (pedagogický doprovod zdarma)* 30 Kč
Přednáška odborného pracovníka MČK pro školy v prostorách školy (pedagogický dozor zdarma) + náklady na dopravu odborného pracovníka* 40 Kč
Výklad odborného pracovníka v terénu pro veřejnost (exkurze) dle aktuální měsíční nabídky akcí MČK: účastník akce hradí poplatek, který zahrnuje: náklady akce rozpočítané na jednoho účastníka (stejný pro děti i dospělé) + platbu za speciální odborné služby ve výši 50 Kč (dospělí) nebo 25 Kč (děti nad 6 let) nebo 100 Kč (rodina max. 5 osob z toho max. 2 dospělí). Případné jiné vstupné si účastníci paltí sami zvlášť.*

* na uvedený program je nutné se předem objednat

Muzeum najdete v Berouně na Husově náměstí. Je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17.00 hodin, polední přestávka trvá od 12 do 12.45 hodin.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/prednasky/

Citace:

muzeum: Přednášky. Muzeum Českého krasu [online]. 7.9.2010 [cit. 7.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/prednasky/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.