Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Volná pracovní místa

| listopad 2019 |

Nabídka zaměstnání

Muzeum Českého krasu přijme kurátorku / kurátora společenskovědních sbírek s odpovídajícím VŠ vzděláním. Praxe vítána.

Bližší informace na tel. 604 585 345.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/volna-pracovni-mista/

Citace:

Vlastimil Kerl: Volná pracovní místa. Muzeum Českého krasu [online]. 19.11.2019 [cit. 27.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/volna-pracovni-mista/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.