Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Časopis Český kras

Již v prodeji | 21. leden 2019 |

Časopis Český kras (XLIV/2018) je již v prodeji.

Letos mj. s atraktivním příspěvkem Speleologická mapa lomů, štol a jeskyní v těžebním pásmu Mořina – Amerika!

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, vydalo 44. ročník časopisu Český kras.

Toto číslo časopisu Český kras vyšlo za finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a. s. Tmaň. Děkujeme!
Děkujeme také členům redakční rady za jejich významnou a nezištnou pomoc.

Časopis je vydáván nepřetržitě od roku 1976 a uveřejňuje především původní práce zabývající se geologickými, paleontologickými, karsologickými, archeologickými, biologickými, historickými, etnografickými a dalšími výzkumy na území Berounska, Českého krasu a přilehlé oblasti, nicméně je otevřen i pro příspěvky s blízkou tématikou z jiných regionů či ze zahraničí, zprávy z akcí, novinky, nálezové zprávy, recenze a anotace a další drobné příspěvky.

Časopis je možné zakoupit na pokladně Muzea Českého krasu v Berouně (Husovo nám. 87) v ceně 60 Kč nebo zaslat na dobírku (celková cena 170 Kč = časopis + poštovné + balné) po objednání na reditel(zavináč)muzeum-beroun.cz. Více o obsahu aktuálního ročníku naleznete níže. Informace o předchozích ročnících najdete na http://muzeum-beroun.cz


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/01/2019/casopis-cesky-kras/

Citace:

Vlastimil Kerl: Časopis Český kras. Muzeum Českého krasu [online]. 22.1.2019 [cit. 21.1.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/01/2019/casopis-cesky-kras/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.