Přehled článků (ročníky 1976 – 2014)

Kliknutím na jednotlivé titulní stránky se dostanete k obsahům časopisů z let 2000 – 2014.

Obsah Obsah Obsah Obsah Celé vydání
Celé vydání Celé vydání Náhled Náhled Náhled
Obsah Obsah Obsah Obsah Obsah

Přehled článků z let 1976 – 2007


Ročník/Autor Název článku strany
1 (1976)
Jančařík A. Nástin dynamiky ovzduší v jeskyních na příkladu horních pater Koněpruských jeskyní. 7–17
Lysenko V. Příspěvek ke stratigrafii sedimentů v Koněpruských jeskyních. 18–27
Bosák P. Zpráva o výzkumu výplní jeskyně Vestibul (Chlupáčova slůj) na Kobyle u Koněprus. 28–43
Slačík J. Luminiscenční typologie kalcitu a jiných jeskynních minerálů. 44–59
Lysenko V. Činnost geologického oddělení Okresního muzea v letech 1970–75. 60–65
Slačík J. Mezinárodní symposium o fysikální chemii v krasu Granada ´75. 65–69
Slačík J. Pracovní skupina pro krasové sedimenty a výplně. 70–71
Miller I., Ryšavý J. Zpráva o použití nových technických pomůcek při sestupech ve Slovenském krasu 1974. 71–73
Lysenko V. Veczembükki zsomboly 1974. 73–76
Plot J. Zpráva o činnosti speleologické skupiny Zlatý kůň za období 1971–1975. 76–79
Lysenko V. Speleoalpinismus v pražské krasové sekci. 79–84
Bosák P. Krasové jevy Horského Krymu. 85–88
Lysenko V. Dokumentace krasových jevů v CHKO Český kras v geologickém oddělení Okresního muzea v Berouně. 89–90
Jech L., Sluka M. Abstrakta referátů Mezinárodního symposia pro fyzikální chemii krasu v Granadě 1975 [recenze]. 90–92
Bosák P. Steinke T. R.: A Vertical Contour Method of Cave Representation. (Znázornění jeskyní pomocí metody vertikálních vrstevnic.) [recenze] 92–94
Tůma S. Tell L.: Die Höhlentypen Schwedens. (Jeskynní typy Švédska.) [recenze] 94–95
2 (1977)
Lysenko V., Slačík J. Sukcese a chemismus minerálních výplní Českého krasu. 7–20
Blüml A., Kovanda J. Nález křišťálu z lomu Kosov u Berouna. 21–28
Plot J. Jeskyně 13. krasové oblasti Českého krasu. 29–38
Jančařík A. Návštěvník – speleoklimatický činitel. 39–46
Lysenko V. Geologické sbírky v muzeích na Berounsku. 47–50
Slačík J. Zpráva o činnosti české sekce skupiny Tarcus. 51–53
Plot J. Únorová jeskyně. 54
Lysenko V. Žebříček propastí Plešivecké planiny (stav r. 1972). 55–56
Fried K. Využití akumulátorových svítidel ve speleologii. 57–58
Bosák P. Spodnokřídový fosilní kras v Evropě. 59–64
Slačík J. 4. setkání jeskynních badatelů 1976 v Bad Frankenhausen (NDR). 65–67
Slačík J. Jeskyňářský týden „Srbsko 1977“. 68
Winkelhöfer R. Pískovcové jeskyně Saského Švýcarska – Typy jeskyní v křídovém pískovci Saského Švýcarska na příkladě exkurze na Pfaffenstein. 69–71
Lysenko V. Thompson, P., Schwarcz, H. P., Ford, D. C.: Continental Pleistocene Climatic Variations from Speleothem Age and Isotopic Data. [recenze] 72–73
Slačík J. Der Höhlenforscher – ročník 1976. [recenze] 74–75
Lysenko V. Nejvýše položené propasti světa. 76
Lysenko V. Soupis tatranských jeskyní. Jerzy Grodzicki: Inwentaryzacja jaskin Tatranskich. Speleologia, r. IX, č. 1-2, str. 76-78, Warszawa 1976. [recenze] 77–78
3 (1978)
Marešová Z. Stopové prvky v silurských uloženinách Barrandienu. 7–22
Lysenko V., Slačík J. Výskyt opálu v Českém krasu. 23–37
Jančařík A. Klimatický model dynamické jeskyně. 38–50
Bosák P. Výplně krasových dutin svrchní etáže lomu V Kozle u Srbska (předběžné sdělení). 51–56
Lysenko V. Soupis jeskyní Českého krasu – oblast 24 (Ameriky, Mořina, Bubovice). 57–74
Porkát J. Jeskyně jižní části 21. krasové oblasti Českého krasu. 75–83
Plot J. Výzkum jeskyní v krasové oblasti 13 Českého krasu v r. 1977. 84–86
Plot J. Zpráva o činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1977. 87
Slačík J. Zpráva o činnosti skupiny Tarcus. 88–89
Vaněk V. Fauna podzemních vod v oblasti Barrandienu. 90–95
Lysenko V. Geologické sbírky Okresního muzea Beroun. 96–97
Porkát J. Jednoduchý výstupový prostředek. 98–99
Slačík J. Jeskyně v Rübelandu (NDR). 100–101
Slačík J. Rozšíření sádrovcového krasu a nejdelší sádrovcové jeskyně (dle zahraničních pramenů). 102–103
Hradecký P. Krasové oblasti Iráku. 104–106
Hradecký P. Propasti Nebe a Peklo v jižním Turecku. 107–108
Blüml A. Epsomitový „kras“. 109–110
Lysenko V. Sestup do Sniežné propasti v Západních Tatrách v Polsku. 111–113
Miller I. První československý sestup do propasti Provatina (Řecko). 114–115
Bosák P. 1. seminář „Metódy aplikovanej geofyziky v prieskume krasu a speleológii“. 116–117
Slačík J. 2. mezinárodní setkání speleologů v Moravském krasu. 118–119
Slačík J. K. A. Gorbunova: Sádrovcový kras SSSR. Perm 1977. [recenze] 120
Bosák P. Kras i speleologia 1, (10), 140 stran. Uniwersytet Slaski Katowice 1977. [recenze] 121
Slačík J. Höhlenforscher 9, 1977. Dresden. [recenze] 122
Lysenko V. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti. [recenze] 123–124
4 (1979)
Vaněk V., Včíslová B. Nové vrtné práce v siluru a devonu Barrandienu. 7–18
Horáček I. Výplně 4. sluje na Chlumu u Srbska a jejich význam pro kvartérní stratigrafii (předběžné sdělení). 19–34
Lysenko V., Slačík J. Geologické poměry a vývoj jeskyně Martina v Českém krasu. 35–52
Horáček I. Mění se početnost netopýrů v Českém krasu? 53–64
Němec J. Geologická dokumentace chráněných území. 65–67
Lysenko V. Minerální výplně v jeskyních Českého krasu – význam a ochrana. 68–72
Jančařík A. Prochladnutí v jeskyních. 73–77
Plot J. 13. krasová oblast Českého krasu. 78–82
Turnovec I. Jeskyně pod hladinou Želivky. 83–87
Tůma S. Krasové jevy v údolí Rachačky (s. od Hluboké nad Vltavou). 88–90
Turnovec I. Sádrovcové jeskyně v Československu. 91–92
Švenek J., Jehlička J. Neobvyklý výskyt pyritu v Kosově u Berouna. 93–94
Plot J. Zpráva o činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1978. 95–96
Sluka M. Voduvzdorná impregnace papíru. 96
Lysenko V. „Banát 1978“ – Rumusko. 97–100
Jančařík A. Zájezd do pohoří Apusenii (Rumunsko). 101–102
Slačík J. Česká speleologická společnost. 102–103
Bosák P. Arandelovič D.: Geofizika na karstu. Zav. za Geol., Hidrogeol., Geofiz. i Geotehn. Istraživanja. Geofizički Inst. 1976. Poseb. izd., kn 17, 220 str. Beograd. [recenze] 104–105
Bosák P. Kras i Speleologia (Katowice) 2 (11), 1979. [recenze] 105–106
Jančařík A. L. Valenas, M. Bleahu, P. Prijan, G. Halasi: Inventarul speleologic al Muntilor Bihor, Oradea 1977. [recenze] 107
Slačík J. Höhlenforscher (Dresden) 10, 1978. [recenze] 108–109
5 (1980)
Zelenka P. Svrchnokřídové sedimenty v okolí Slivence j. od Prahy. 7–18
Vaněk V. Některé výsledky sledování biologie podzemních vod v oblasti Barrandienu mezi Svatým Janem pod Skalou a Srbskem. 19–24
Matoušek V. Nová pravěká lokalita v Českém krasu. 25–29
Jančařík A., Lysenko V., Porkát J. Jeskyně v lomu „U paraplete“ – 21. krasová oblast Českého krasu. 30–36
Lysenko V. Perspektivy speleologického výzkumu Českého krasu. 37–40
Plot J. Tetínské propástky. 41–43
Turnovec I. K otázce stáří krasových jevů v Barrandienu. 44–46
Bosák P. Úloha vlastností karbonátových hornin na proces krasovění. 47–54
Jančařík A. K výpočtu změn povrchové teploty při přestupu tepla mezi ovzduším a horninou. 55–56
Botur J., Jančařík A. Prochladnutí a vlhký oděv. 57–59
Petr V. Zpráva o 2. stupni evidence geologických sbírek v Okresním muzeu v Berouně za období 1978–1980. 60–66
Fatka O., Kordule V. Zpráva o výzkumu jineckého středního kambria. 67–68
Matoušek V. Poznámky k archeologickému průzkumu Českého krasu. 69–70
Plot J. Zpráva o činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1979. 71–72
Lysenko V. Neznámá Podtraťová jeskyně. 73–75
Aldica G., Ponta G., Sluka M. Jeskyně Lazului. 76–81
Petr V. Současná stratigrafická tabulka spodního a středního devonu. 82–83
Slačík J. Höhlenforschung in Österreich (Výzkum jeskyní v Rakousku). Publikace Přírodovědeckého muzea ve Vídni. [recenze] 84–85
Slačík J. Höhlenforscher (Dresden) 11, 1979. 85–86
6 (1981)
Štěpánek P. Nejhlubší vrt v Čechách – Tobolka 1 (Barrandien). 7–17
Matoušek V. Pravěké nálezy z jeskyně Bišilu u Tetína, okres Beroun. 18–28
Zelenka P. Výskyty svrchnokřídových sedimentů na území Českého krasu. 29–35
Petr V. Anomální pygidium trilobita Platyscutellum formosum formosum (Barrande, 1846) ve sbírkách Okresního muzea v Berouně. 36–39
Lysenko V. Výsledky potápěčského průzkumu v Podtraťové jeskyni. 40–45
Živor R. Nový objev v Terasové jeskyni. 46–48
Plot J. Turské maštale. 49–51
Plot J. Zábavná propast – č. 1411. 52
Botur J., Jančařík A. K dynamického odporu proudění. 53–57
Bosák P. Terminologie a studium starých krasových jevů. 58–66
Petr V. Sbírky trilobitů v Okresním muzeu v Berouně a výstava „Trilobiti starších prvohor středních Čech“ v roce 1981. 67–70
Lysenko V. Diviačia propast – Slovenský kras. 71–73
Pojer F. Ptáci ve sbírkách Okresního muzea v Berouně – pracoviště Hořovice. 74–81
Plot J. Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1980. 82–84
Bosák P. 2. seminář „Aplikace geofyzikálních metod při průzkumu krasu a ve speleologii“. 84–86
Bosák P. Pracovní seminář k otázkám Českého krasu, věnovaný 100. výročí narození Jaroslava Petrboka. 87–88
Slačík J. Robert Seemann: Minerály v jeskyních. In: Höhlenforschung in Österreich. Wien 1979. [recenze] 89–90
Slačík J. Heinrich Mrkos: Jeskynní klima. In: Höhlenforschung in Österreich. Wien 1979. [recenze] 91–93
Slačík J. Höhlenforscher (Dresden) 12, 1980. [recenze] 94–95
7 (1982)
Matoušek V. Předběžná zpráva o první sezoně archeologického výzkumu jeskyně č. 1504 v Údolí děsu. 7–14
Bosák P. Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů – jeskynních antoditů. 15–22
Matoušek V. Drobné nálezy z doby hradištní z Tetína, okr. Beroun. 23–28
Bosák P., Rejl J. K existenci neotektonicky aktivních linií v centru Českého krasu. 29–41
Sluka M., Jäger O., Zapletal J. Barrandova jeskyně. 42–49
Jančařík A. Měření obsahu vodního aerosolu v jeskynním ovzduší. 50–52
Plot J. Některé změny a doplnění soupisu a číslování jeskyní Českého krasu v období 1970–1981. 53–58
Plot J. Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1981. 59–61
Slačík J. Nové poznatky o geochemii a mineralogii jeskyní – I. 62–66
Petr V. Ivo Chlupáč: Stratigraphic terminology of the Devonian in Central Bohemia (Barrandian area, Czechoslovakia). Věst. Ústř. Úst. geol. 5 (1981), 263–270. [recenze] 67–68
Slačík J. Jakucz Lászlo: Kras je biologický produkt. Höhlenforscher (Dresden) 13, 4: 51–58. [recenze] 69–71
Slačík J. Höhlenforscher (Dresden) 13, 1981. [recenze] 71–72
Bosák P. Bárdossy György: Karst Bauxites. Bauxite Deposists on Carbonate Rocks. Akademiai Kiadó-Elsevier Scientific Publ. Co.: 441 pp. Budapest-Amsterodam, 1982. [recenze] 73
8 (1983)
Matoušek V. Zpráva o druhé sezoně archeologického výzkumu jeskyně č. 1504 v Údolí děsu u Srbska. 7–8
Lysenko V. 1. Jeskyně Ve stráni – č. 1504. 9
Matoušek V. 2. Výsledky archeologického výzkumu. 10–15
Fridrich J. 3. Rozbor kamenné industrie z Jeskyně č. 1504. 16
Kyncl J. 4. Výsledek determinace uhlíků z jeskyně č. 1504 v Údolí děsu v Českém krasu. 17–22
Peške L. 5. Výsledky osteologického rozboru materiálu získaného při archeologickém výzkumu chodby č. 2 v Jeskyni č. 1504 v Údolí děsu. 23
Horáček I. Nálezy drobných obratlovců v jeskyni č. 1504. 24–27
Ložek V. Rozbor malakozoologických nálezů z jeskyně č. 1504. 28–30
Matoušek V. Nález křesacího kamínku v tetínské rokli. 38–40
Beneš J. Medvědi z Menglerovy jeskyně. 41–49
Petr V. Svrchnokřídová fauna ostnokožců (Echinodermata) z „lobolitové stráně“ u Řeporyj (nejvyšší silur). 51–55
Petr V. Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně. 56–59
Petr V. Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně. 60–62
Plot J. Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1982. 63–64
Hejda M. Hadi Českého krasu. 65–70
Kácha S. Nové prostory v Propasti na Čeřince. 71–72
Musil J. Pseudokrasová jeskyně v granitu u Holešína (okr. Blansko). 73–75
Fengl M. Otevřené dutiny na fluoritovém ložisku Jílové u Děčína. 76–77
Bosák P. III. Seminář „Aplikace geofyzikálních metod při průzkumu krasu a ve speleologii“ v Českém krasu. 78
Bosák P. Jozef Jakál a kolektiv: Praktická speleológia. – Vydav. Osveta v Martine. 1982, 384 str. Cena 40,- Kčs. [recenze] 79–81
Bosák P. Kras i speleologia, roč. 4 (XIII). Katowice. 1982. [recenze] 81–83
9 (1984)
Anonymus Úvodem. Zpřístupnění Koněpruských jeskyní u Berouna (Otevřená učebnice přírody a prehistorie). 7
Vrátný J. Z historie Koněpruských jeskyní. 8–16
Chlupáč I. Devon Zlatého koně. 17–27
Kadlec J., Jäger O. Tektonická studie jeskyní na Zlatém koni u Koněprus. 28–38
Obrhel J. Řasy a stromatolity koněpruských vápenců. 39–50
Lysenko V., Slačík J. Minerální výplně v Koněpruských jeskyních. 51–60
Beneš J. Pleistocenní savci z Koněpruských jeskyní. 61–67
Horáček I. Obratlovčí mikrofauna z fosilních výplní Koněpruských jeskyní. 68–75
Ložek V. Výzkum kvarterní malakofauny v jeskyních Zlatého koně. 76–83
Matoušek V. Archeologický výzkum v Koněpruských jeskyních. 84–87
Horáček I. Netopýři Koněpruských jeskyní. 88–95
Jančařík A. Současný stav poznatků o mikroklimatu Koněpruských jeskyní. 96–101
Anonymus Literatura (souborně ke všem článkům). 102–111
Anonymus Výběr literatury týkající se Koněpruských jeskyní a koněpruské oblasti (neuvedené v souboru k článkům). 112–113
10 (1984)
Matoušek V. Zpráva o třetí sezoně archeologického výzkumu jeskyně č. 1504 v Údolí děsu u Srbska. 7–8
Matoušek V. 1. Výsledky archeologického výzkumu. 8–12
Ložek V. 2. Měkkýši z jeskyně č. 1504. 13–17
Horáček I. Obratlovčí mikrofauna z jeskyně č. 1504 v Kodě (2. sdělení). 18–21
Jančařík A. Klimatické podmínky v jeskyni č. 1504. 22–23
Kyncl J. Výsledek determinace dřevěných uhlíků z chodby č. 1 jeskyně č. 1504 v Údolí děsu v Českém krasu. 23–27
Lysenko V. Distribuce stopových prvků v hraničních vrstvách silur-devon na profilu Budňanské skály. 35–38
Slačík J. Nové poznatky o geochemii a mineralogii jeskyní – II. 39–49
Zelenka P. Křídové sedimenty v krasové depresi na Dívčích hradech. 51–55
Halbichová I. Geofyzikální měření u propadu Pluto na Tobolce. 56–61
Plot J. Krasové jevy Kruhového lomu. 62–65
Plot J. Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1983. 66–67
Tásler R. Zpráva o průzkumu jeskyně Vývěrka. 68–72
Musil J. Jeskyně u Studnice u Nového Města na Moravě. 73–74
Petr V. Způsob života „karpoida“ druhu Anatiferocystis spinosa Ubaghs, 1979 (Homalozoa, Stylophora) z českého středního ordoviku. 75–79
Petr V. Neobvyklá scyphocrinitidní plurikolumnálie z přídolského souvrství „lobolitové stráně“ u Řeporyj. 80–82
Drábek K. Plodný Asterophyllites z Malých Přílep u Berouna (vestfál C). 83–85
Petr V. 2. stupeň evidence a kategorizace paleontologických sbírek Okresního muzea v Berouně. 87–91
Jančařík A. Mezinárodní symposium „Nové směry ve speleologii – Dobřichovice 83“. 92–93
Bosák P. Proběhlo II. Symposium o krasu Sudetské soustavy. 94–95
Matoušek V. Pavel Koštuřík, Jana Stuchlíková, Stanislav Stuchlík: Mikulov – Turold – archeologické nálezy. Mikulov 1983, 33 s., 21 tab. [recenze] 96–97
11 (1985)
Matoušek V., Beneš J., Ložek V., Horáček I. Zpráva o 1. sezóně revizního archeologického výzkumu na Axamitově bráně. 7–35
Bosák P. Periody a fáze krasovění v Českém krasu. 36–55
Matoušek V. Zpráva o čtvrté, záverečné sezóně archeologikého výzkumu v jeskyni č. 1504. 56–62
Durdík T. Středověký hrad Tetín. 63–71
Sakař J. Nálezy Protopteridium hostinense ze středočeského devonu. 72–75
Plot J. Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1984. 76
Zapletal J. Zpráva ze speleologického průzkumu v Únorové propasti. 77–78
Plachý S. Možnosti interpretace infračervené letecké fotografie v karbonátových oblastech (na příkladu Moravského krasu). 79–88
Lysenko V. Pseudokras ve vulkanitech na příkladech z Ecuadoru a Galapág. 87–91
Jančařík A. Jindřich Wankel: Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti. Blansko, Brno 1984. 307 str. [recenze] 92
Matoušek V. Wankelův nález v Býčí skále ve světle nejnovějších výzkumů. Okresní muzeum Blansko 1985. 85 stran, 22 foto a 5 kreslených tabulek. [recenze] 93–95
Jančařík A. Borivoje F. Mijatovič (editor): Hydrogeology of the Dinaric Karst – International Contributions to Hydrogeology, Vol. 4. Hannover (Heise) 1984, 255 str. [recenze] 96
Bosák P. Kordos László: Magyarország barlangjai. – Gondolat, Budapest, 1984. 326 str. [recenze] 97–98
Bosák P. Kras i speleologia, 5 (XIV): 1–91. Katowice 1984. [recenze] 99–100
Bosák P. H. Kessler, G. Moszáry: Barlangok útjain, vízein (Po jeskynních cestách a vodách). Mezögazdasági Kiadó: 1–202. Budapest 1985. [recenze] 100
Bosák P. Magyarország barlangtérképei (Mapy maďarských jeskyní). [recenze] 101
Bosák P. Bibliografie 1.–10. svazku sborníku Český kras. 102–115
12 (1986)
Jančařík A. Ke genesi specifických forem aerosolových sintrů vyskytujících se ve středních patrech Koněpruských jeskyní. 5–22
Komaško A. Opál a jeskyně Českého krasu. 23–45
Matoušek V. Výsledky povrchového průzkumu archeologických nalezišť ve vybrané oblasti Českého krasu. 47–54
Lysenko V. Severojižní lineární tektonika v Českém krasu. 55–58
Kovanda J., Hercogová J. Druhé „chronologické paradoxon“ v Kruhovém lomu u Srbska. 59–62
Jančaříková-Halbichová I. Zpráva o nově objevených jeskyních v Kruhovém lomu. 62–65
Plot J. Nová lokalita v lomu Plešivec, jeskyně 1813 – Jatka 86. 66–70
Matoušek V., Zelenka A. Archeologické nálezy z Deštivého lomu u Mořiny. 70–76
Plachý S. Problematika výskytu radonu (222Rn) v jeskyních. 77–86
Skokanová K. Dceřiné produkty radonu v Koněpruských jeskyních. 87–90
Jančaříková-Halbichová I. Výzkum stavebních kamenů hradu Karlštejna. 91–99
Lysenko V., Schwarzer J., Sluka M. Přirozené kaverny v pískovcích jižních svahů Děčínského Sněžníku. 100–105
Tásler R. Zpráva o průzkumu jeskyně Hříběcí. 106–109
Plot J. Zpráva o výzkumné a průzkumné činnosti speleologické skupiny Tetín za rok 1985. 110–111
Kadlec J. Krasové dutiny v grafitovém dole v Bližné na Šumavě. 111
Hašek Z., Kácha S. 1. čs. speleologická expedice Himalaya. 112–117
Jančařík A. Gustav Stibranyi: Základy jednolanovej techniky – príloha Spravodaja SSS – č. 2–3/1984, XV – Liptovský Mikuláš 1985. [recenze] 118
Jančařík A. Ĺubomír Viliam Prikryl: Dejiny speleológie na Slovensku – Veda-Bratislava – 1985 – 158 str., 107 obr. příloh. [recenze] 119
Jančařík A. Stephan Kempe a kol.: Bildatlas Spezial 4 – Höhlen in Deutschland. Hamburg 1982, 114 str. [recenze] 120
Bosák P. European Regional Conference on Speleology. Proceedings, Vol. I. a II., Sofia 1983. [recenze] 121
Bosák P. J. N. Jennings: Karst Geomorphology. Basil Blackwell, Oxford and New York. 293 str. 1985. [recenze] 122–123
Matoušek V. Diethard Walter: Thüringer Höhlen und ihre holozänen Bodenaltertümer, Weimarer Monographien zur Ur- und Frühgeschichte 14, Weimar 1985, 102 stran, 14 kreslených tabulek, 8 foto tabulek. [recenze] 123–124
Jančaříková-Halbichová I. Štelcl O. a kol. (1984): Moravský kras, skripta. – 216 str., Blansko. [recenze] 125–126
13 (1987)
Žák K., Hladíková J., Lysenko V., Slačík J. Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z Českého krasu. 5–28
Lysenko V. Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti. 29–35
Bosák P. Josef Rubín, Břetislav Balatka a kol.: Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Academia 388 str. 145 černobílých a 21 barevných fotografií. [recenze] 35
Jančaříková I. Zajímavé textury vápenců v lomu Kosov u Berouna. 36–46
Bosák P. Mariusz Szelerewicz, Andrzej Górny: Jaskynie wyzyny krakowsko-wielunskiej. Wydaw. PTTK Kraj. 200 str. Warszawa-Kraków 1986. [recenze] 46
Matoušek V. Předběžná zpráva o výzkumu jeskyně č. 1119 u Koněprus. 47–50
Kácha S. Abnormální poklesy hladiny vody v propasti na Čeřince. 51–54
Bosák P. Jávorkúti-Víznyelobarlang 1:200. MKBT. 11 str. Budapest 1986. [recenze] 54
Lysenko V. Opál? 55–59
Komaško A. Několik kritických připomínek ke genezi tzv. aerosolových sintrů. 60–68
Bosák P. Zbigniew Rubinowski, Tymtheusz Wróblewski: Jaskinia Raj. Wydaw. Geologiszne. 175 str. Warszawa 1986. [recenze] 68
Jančařík A. Jen pro upřesnění. 69–72
Cílek V. Třpytivé krystalové povlaky a aerosolové sintry. 73–74
Bosák P. Barry F. Beck (Editor): Sinkholes: their geology, engineering and environmental impact. AA. Balkema. 29 str. Rotterdam – Boston 1984. [recenze] 74, 87-88
Bosák P. 9. mezinárodní speleologický kongres 1986. 75–76
Hanzlík J. 19. kongres mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH-AIH). 77–79
Matoušek V. Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pleistocénních sedimentů v Dolních Věstonicích. 79–80
Matoušek V. Školení jeskyňářů na téma speleoarcheologie v Karlštejně. 80–81
Plot J. Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-01 Tetín za rok 1986. 81–82
Lysenko V. Jeskyně u Řeporyj. 82–84
Matoušek V. Studijní cesta pracovníků OM v Berouně do Slovenského krasu. 84–85
Jančaříková I. Evidence krasových jevů v Českém krasu. 85–87
Novák V. Za Zbyňkem Vyskočilem. 89
14 (1988)
Cílek V. Ivanova jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou. 5–16
Matoušek V. Využívání jeskyní v Českém krasu od mladší doby kamenné. 17–32
Jančaříková I. Geologická situace ve štole do Koněpruských jeskyní. 33–41
Bosák P. Pulina M., Tyc A.: Guide des terrains karstiques des Sudety at haut-plateau de Silesie-Cracovie. Universitet Slaski. Sosnoviec. 1987. [recenze] 41
Janouš F., Zoubek O. Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic. 42–49
Cíha J. Grafitické sedimenty Jiříčkovy jeskyně u Malenic. 50–52
Cílek V. Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic. 53–57
Cílek V. Opožděná recenze: kdo to byl Otakar Labenský. 54
Cílek V. Krasovění barrandienských vápenců. 58–62
Bosák P. Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988. 63–64
Lysenko V. III. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy. 64
Bosák P. Mezinárodní speleologické symposium Tbilisi ´87. 65–66
Zapletal J. Speleopotapěčská akce v Nové rasovně. 66–68
Plot J., Pecka L. Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1987. 68–69
Bosák P. Krzemien M.P., Partyka J.: Jaskynia wierzchowska górna. Wydaw. PTTK Kraj, Warszawa-Krakow 1987. [recenze] 69
Bosák P. Ford D. C.: Characteristics of dissolutional cave systém in carbonate rocks. In James N.P., Choquette P. W. (Eds.): Paleokarst, Springer, New York 1987. [recenze] 70
15 (1989)
Matoušek V. Využívání jeskyní od mladší doby kamenné. Část II. Výsledky výzkumu. 5–48
Lysenko V. Geofaktory životního prostředí na Berounsku. 49–55
Jančařík A. Axanometrická zobrazení povrchů (možnosti využití mikropočítačů ve speleologii I.). 56–63
Cílek V. Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta. 64–69
Cílek V. Pseudokrasové jevy v buližnících Vraní skály u Zdic. 70–71
Šroubek P., Horák V. Mapování lomu Na stydlých vodách v 21. krasové oblasti Českého krasu. 72–80
Zapletal J. Podtraťové jeskyně – vertikální rozpětí přes 100 m. Zpráva o průzkumné činnosti za období 1981–1989. 81–85
Matoušek V. Pracovní setkání k problematice paleoekologie v Karlštejně. 86–87
Plot J. Zpráva o výzkumné činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1988. 88–90
Martínek S. Nový objev v Tetínském lomu. 91–92
Jančařík A. II. mezinárodní sympózium o podzemních lomech. 93
Bosák P. 10. mezinárodní speleologický kongres proběhl v Budapešti. 94–96
Cílek V. Exhumace a geomorfologický vývoj Českého krasu. 97–112
Pecka L. Naučná stezka na Tetíně? 113–116
Jančaříková I. Kuklík K.: Chráněná krajinná oblast Český kras. ČTK Pressfoto, Praha 1988, 217 str. [recenze] 117–118
Jančaříková I. Dusík B.: Toulky berounským krajem. ČTK Pressfoto, Praha 1988, 165 str. [recenze] 119
Bosák P. James N. P., Choquette P. W. (Eds.): Paleokarst. Springer-Verlag 1988, 416 str., 277 obr., 148,. DM. [recenze] 120–121
Cílek V. Pfarr, T., Stummer, G. (1988): Die langsten und tiefsten Höhlen „Osterreich“. Knižní příloha Die Höhle 35, 248 str., asi 1200 citací, 163 plánů, Vídeň. [recenze] 121–122
Cílek V. Rudolf W. (1988): Meander na minus 1000. Wydawnictva geologiczne, Warszava, 171 str., cena neuvedena. [recenze] 123
Cílek V. Kempe S. a kol. (1982, 1. vydání, další reprinty): Höhlen in Deutschland. HB Bildatlas Spezial, 113 str. Hamburg, cena 10,- DM. [recenze] 123
Cílek V. Lascu C., Sarbu S. (1987): Pesteri scufundate. (Zatopené jeskyně.) Academia Rep. Soc. Rom. Bukurešť, 254 str., asi 150 citací, 52 obrázků, anglický abstrakt, 26,- lei. [recenze] 124
Cílek V. Karel Ladislav Kukla a jeho Praha podzemní. 125–129
Matoušek V. Valoch K.: Die Erforschung der Kůlna-Höhle 1961–1976. Anthropos, Studien zur Anthropologie, Paläoethologie, Paläonthologie und Quartärgeologie, Band 24 (N.S. 16), Brono 1988. [recenze] 130–132
Bosák P. Nové české knihy z oboru geologických a příbuzných věd. [recenze] 133–137
16 (1990)
Lysenko V. Životní prostředí v berounské kotlině (část I.). 5–14
Zapletal J., Lysenko V. Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras). 15–18
Cílek V., Žák K. Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika. 19–20
Cílek V. Dekorační využití travertinu ze Sv. Jana pod Skalou. 20–21
Daněček V. Hradiště u Hostimi, nad soutokem Berounky s Kačákem. 21–22
Cílek V., Daněček V. Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv. Vojtěcha ve Svárově. 23–26
Cílek V. Drobné krasové jevy ve Sv. Petru v Krkonoších. 27–
Cílek V., Tipková J. Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu. 27–28
Cílek V., Hromas J. Hemimorfit, limonit a aragonit z jeskyně Kani Gut v Ferganské kotlině, SSSR. 28–29
Kadlec J. Kras západního Tauru. 30–36
Cílek V. Karel Hynek Mácha ve Sv. Janu pod Skalou (a hrst marginálií k dějinám české speleologie). 37–39
Bosák P. J. Němeček, L. Smolíková, M. Kutílek: Pedologie a paleopedologie. Academia 1990, 552 str., 227 obr., 5 sklad. příloh. [recenze] 39
Bosák P. D. C. Ford, P. W. Williams (1989): Karst Geomorphology and Hydrogeology – Undin Hyman, London, 601 str. [recenze] 40
Bosák P. J. Tulis, L. Novotný: Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. – Slov. Speleol. Spol. v Osvete: 1-464. Martin 1989. Neprodejné. [recenze] 40
Tipková J. Křemenná vlákna v krasových výplních. 41–45
Cílek V. Problematický nález. 45–47
Zapletal J. Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni. 48
Bosák P. 4. Symposium o krasu Krkonošsko-jesenické soustavy. 49
Martínek S., Zbuzek P. 1417 – Jeskyně BUML. 49–50
Tásler R. Speleologická expedice „Owen 90“. 50–51
Bosák P. J. Štelcl a kol.: Komplexní geologický výzkum oblasti Chobotu v severozápadní části Moravského krasu. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brunensis, Geol., 35: 1-100. Brno 1989. [recenze] 51
Pecka L. Zpráva o činnosti ZO 1-05 Tetín za rok 1989. 52
Bosák P. J. Ďurček a kol.: Slovenský kras. Turistický sprievodca ČSSR. Sv. 41. – Šport: 1-224, 1 skl. příl. Bratislava 1989. [recenze] 52
17 (1992)
Lysenko V. Ing. Josef Slačík (28.6.1933-11.2.1991). 4
Matoušek V. Raně středověké nálezy z Berouna-Králova Dvora (o. Beroun). 5–10
Jankovská V. Pylová analýza z raně středověké zásobní jámy z Berouna-Králova Dvora. 11–13
Mlíkovský J. Ptáci z raně středověké zásobní jámy z Berouna-Králova Dvora. 13–15
Peške L. Osteologické nálezy z hradištních objektů v Berouně-Králově Dvoře. 16
Kadlec J., Jäger O., Kočí A., Minaříková D. Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni. 16–23
Lysenko V. Životní prostředí v berounské kotlině (část II.). 24–30
Žihlo J. Exhalace z automobilové dopravy a možnosti jejich snižování. 31–32
Lysenko V. Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.). 33–35
Cílek V., Tipková J., Kvaček Z. Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti. 35–39
Tipková J., Landrová A. Fosfát skandia v krasové výplni velkolomu Čertovy schody. 39–42
Tipková J., Cílek V. Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu. 43–47
Jäger O., Kamaško A. Nová jeskyně ve Velkolomu Čertovy schody – východ. 47
Zapletal J. Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou – nálezová zpráva. 47
Cícha J., Fröhlich J. Jeskynní poustevna na Helfenburku. 47–51
Jäger O., Jančařík A. 60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc. 52
Bosák P. Radim Kettner a kras. 52–54
Pecka L. Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990. 55
Zapletal J. Stará aragonitová jeskyně – 2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991. 55–56
Bosák P. Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie. 56–57
Oslavy 25. výročí objevení jeskyně Niedzwiedzia v Kletně. 57–58
Bosák P. Mietto P., Sauro U. (eds.): Grotte del Veneto. Paesaggi carsici e grotte del Veneto. – Federazione Speleologica Veneta, Regione del Veneto, La Grafica Editrice: 415 str. Verona. 1989. [recenze] 59
Bosák P. Memorie dell´ Istituto Italiano di Speleologia, Ser. II. Vol. 4: Il carsismo della Gola di Frasassi: 243 str. Costacciaro. 1990. [recenze] 59
Bosák P. Memorie dell´ Istituto Italiano di Speleologia, Ser. II, Vol. 3: I gessi di Santa Ninfa (Trapani). Studio multidisciplinare di un´area carsica: 202 str. Palermo. 1989. [recenze] 59–60
Bosák P. Tucker M. E., Wright V. P.: Carbonate Sedimentology. – Blackwell Sci. Publ.: 482 str. Oxford. 1990. [recenze] 60
Bosák P. Wright V. P., Esteban M., Smart P. L. (Eds.): Paleokarsts and paleokarstic reservoirs. A course book prepared for a University of Reading Short Courses, PRIS Contr. No. 152: 157 str. Postgrad. Res. Inst. for Sedimentol., University of Reading. 1991. [recenze] 60–61
Matoušková A. Egizio Faraone, Maurizio Radacich: Nota bibliografica sulla Rotta di San Servolo, Trieste 1990, 42 s., 1 bar. obr., 7 černob. obr. [recenze] 61–62
18 (1993)
Cílek V., Tipková J. Silkrety Českého krasu. 4–13
Bosák P. Předběžné výsledky hodnocení zkrasovění v Koněpruské oblasti. 14–20
Jäger O., Matějka Z., Novák M., Novák P. Inventarizace a dokumentace krasových jevů lomu Čížovec. 21–23
Jäger O. Jakým směrem tekla Paleoberounka II.? 24–25
Štefek V., Bosák P. Morfologie terasového stupně u kruhového lomu mezi Srbskem a Tetínem. 26–28
Živor R., Martínek S., Plot J. Znovuobjevení Nové jeskyně na Damilu. 29–34
Lysenko V. Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun. 35–39
Jäger O. Návod k pojmenování důlních děl v oblasti Amerik v Českém krasu. 40–43
Žihlo J. Závislost imisních hodnot od absolutního množství emitovaných exhalací v „berounské kotlině“. 44–45
Ebermann T. Magnetitové ložisko „Na Černé Rudě“ a „V Jarošci“ u Kutné Hory. 46–48
Krůdlová J., Bartoníčková H. II. dlouhodobý pobyt v podzemí. 49–51
Jäger O. Jeskyně Altinbesik – Düdensuyu v západním Tauru. 52
Bosák P. Bauxitový a hliníkářský kongres v Maďarsku. 53–54
Bosák P. Evropská regionální speleologická konference v Belgii. 54
Bosák P. Mezinárodní karsologické setkání v Lucembursku. 54
Lysenko V. Přibyl J., Ložek V., Kučera B. a kol.: Základy karsologie a speleologie. – 356 str. (119 obr.), 40 stran kříd. příloh. Academia Praha 1992. [recenze] 55
19 (1994)
Matoušková A. Proč muzeum Českého krasu? 4–5
Lysenko V. Cementárenská výroba na Berounsku – minulost a budoucnost? 6–13
Benková I., Sýkorová I., Matoušek V. Předběžná zpráva o systematickém archeologickém výzkumu na vrchu Bacín, k. ú. Vinařice, okres Beroun v letech 1989–1993. 13–21
Sýkorová I. Zhodnocení valounové industrie z Bacína. 21–23
Benková I. Zhodnocení štípané industrie z Bacína. 23–25
Jäger O. Jednotná evidence speleologických objektů. 25–30
Jančařík A. Evidence speleologických objektů pomocí PC. 30–31
Lysenko V. Registr významných geologických lokalit. 32
Komaško A., Mottl J. Jeskyně Panama (č. 1823). 32–37
Bosák P. Nové geologické struktury ve VČS-východ. 37–39
Kolčava M., Novák P., Křtěnský Š., Matějka Z. Dokumentační činnost ČSS ZO 1-05 Geospeleos za rok 1993 v Českém krasu. 39–40
Jančaříková I., Chlupáč I. Trilobiti v obřadní síni berounské radnice. 41–48
Jančaříková I., Chlupáč I. Formy na perník s motivem trilobitů. 48–51
Koza T. Speleoalpinistická expedice do Španělska, propast Ilaminako Ateak (-1353 m). 51–53
Bosák P. 11. mezinárodní speleologický kongres v Číně. 53–54
Bosák P. Karsologická škola v Lipici (Slovinsko). 54
Bosák P. Mezinárodní symposium v Postojně (Slovinsko). 54–55
Petr V. Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, Csc. šedesátníkem. 55–62
Bosák P. Bagliani F., Comar M., Gherbaz F., Nussdorfer G. (1992): Manuale di rilievo ipogeo. – Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia. Trieste. 232 str. (2. upravené a doplněné vyd.) [recenze] 62
Bosák P. Lin Junshu, editor (1992): Research on origination and environment of Yaolin Cave in China. – China Sci. Technol. Press. Beijing. 230 str. [recenze] 62–63
Bosák P. Bondesan A., Meneghel M., Sauro U. (1992): Morphometric analysis of dolines. – Int. J. Speleol., 21 (1-4): 1-55. Trieste. [recenze] 63
Bosák P. Jiménez A. N. (1990): Medio Siglo Explorando a Cuba. Historia documentada de la Sociedad Espeleologica de Cuba. – Impr. Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ciudad de La Habana. Díl I: 560 str., díl II: 529 str. [recenze] 63–64
Jančaříková I. Mevaldová H. (1993): Berounské pověsti. – 48 str., Muzeum Českého krasu, Beroun. [recenze] 64–65
20 (1994)
Benková I., Matoušek V. Seminář „Člověk a jeskyně“. 4
Bárta J. Nové poznatky o pravekom osídlení Liskovskej jaskyne. 5–8
Benková I., Matoušek V. Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil. 9–19
Fladerer F. A. Aktuelle paläontologische und archäologische Untersuchungen in Höhlen des Mittelsteirischen Karstes, Österreich. 21–32
Kunst G. K. Zur Taphonomie der Tierreste in einigen österreichischen Höhlenfundplätzen – ist menschlicher Einfluß nachweisbar? 33–48
Ložek V. Osídlení a změny jeskynního prostředí. 49–57
21 (1995)
Martínek M., Zeman B. Dráhy Českého krasu. 4–12
Fanta M., Lysenko V., Roušarová Š., Šolc P. Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras). 13–22
Ježek M. Archeologie k podobě středověkého Berouna. 23–26
Bosák P. Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras). 27–33
Zapletal J. Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992–1993. 33–37
Lysenko V. Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994. 37–38
Cvrk M., Plot J. Nálezová zpráva z jeskyní v Kruhovém lomu u Tetína. 38–43
Zbuzek P. Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993. 43–44
Kolčava M. Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994. 44–56
Bosák P. Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994. 56–57
Bosák P. 2. mezinárodní karsologická škola v Postojné. 57–58
Cílek V. Homolovy výzkumy v Českém krasu. 58–67
Bosák P. Tullio Bernabei, Antonio De Vivo, Eds. (1992): Grotte e Storie dell´Asia Centrale. Le esplorazioni geografiche del Progetto Samarcanda. – Centro Editoriale Veneto: 1–307. Padova. [recenze] 67–68
Jančaříková I. Chlupáč Ivo a kol. (1992): Paleozoikum Barrandienu (kambrium – devon). – vydavatelství ČGÚ, 280 str., Praha. [recenze] 68
Jančaříková I. Chlupáč Ivo (1993): Geology of the Barrandian, a field trip guide. – Verlag Waldemar Kramer, 163 str., Frankfurt am Main. [recenze] 68–69
Bosák P. Bibliografie sborníku Český kras (11.-20. svazku). 69–77
22 (1996)
Lysenko V. Těžba nerostných surovin v Českém krasu. 1–6
Sýkorová I., Matoušek V. Předběžná zpráva o předstihovém záchranném archeologickém výzkumu ve Tmani, okr. Beroun. 7–14
Bosák P. Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika). 15–22
Martínek M., Zeman B. Dráhy Českého krasu II, karlštejnská a pražská oblast. 23–40
Žák K., Kadlecová R., Kadlec J., Kolčava M. Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody. 41–47
Pecka L. Jeskyně Jezevčí díra u Litně. 49
Janda P. Hnízdní sezóna 1995 na rybníku Korno. 49–51
Plot J. Jednotná evidence speleologických objektů. 53–54
Jančaříková I. Historie geologických výzkumů v Barrandienu. 55–69
Bosák P. Recenze. 71–74
23 (1997)
Hladil J., Slavík L. Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). 5–18
Bosák P. Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika). 19–32
Zeman A., Suchý V., Dobeš P., Hladíková J., Jačková I., Bosák P. Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky). 33–40
Lysenko V. Územní plán a těžba nerostných surovin. 41–43
Janda P., Pojer F. Ptáci v lomech. 43–49
Falc Z. Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku. 49–50
Kácha P., Petr V. Kamufláž a mimikry u barrandienských trilobitů. 51–54
Petr V. Jak druhy vymírají. 54–57
Cílek V., Skřivan P. Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny. 58–59
Cílek V. Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu. 59–64
Jančaříková I. Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách. 65–66
Jančaříková I. Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc., pětašedesátníkem. 67–68
Cílek V. Výběrová bibliografie Koněpruských jeskyní z pera Viktora Palivce. 69–75
Jančaříková I. Recenze [Matoušková A. (1995): Od tradičního vápenictví na území Českého krasu ke vzniku moderní továrny na výrobu portlandského cementu v Králově Dvoře v roce 1911; Pecka L., Živor R. a kol. (1996): Tetín historický a speleologický; Zimerman V. (1995): Jeskyně Kokořínska – místo průvodce] 77–78
24 (1998)
Cílek V. Dva rukopisy z archivu České speleologické společnosti. 3
Jančaříková I. Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám. 5–16
Kadlecová K., Žák K. Krasové prameny Českého krasu. 17–34
Janda P., Pojer F. Ptáci v lomech Českého krasu v roce 1996. 35–41
Pretel J. Současný stav kvality ovzduší v Berouně. 42–46
Martínek J., Cílek V., Skřivan P. První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti. 46–51
Cílek V., Skřivan P., Martínek J. Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora. 51–56
Bosák P. Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika). 56–59
Bosák P. Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika). 60–64
Hladil J., Bosák P., Bek J., Langrová A., Dobrovolný J. Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy. 65–68
Lachmanová M. Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína. 69–70
Hladil J. Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997). 70–74
Mikuláš R. Gigantická hvězdicovitá ichnofosílie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu. 75–77
Hradecký P. Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách. 77–79
Žák K., Zelinka J. Pravěký člověk hluboko v jeskyni Martina? (nálezová zpráva). 79–80
Cílek V. Radotínské údolí – zásady revitalizace industriální zóny. 80–86
Jäger O. Čtvrt století Chráněné krajinné oblasti Český kras. 87–88
Lysenko V. Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim. 88
Kolčava M. Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu. 88–91
Jäger O. Expedice Taurus 97. 92
Jančaříková I. Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě. 93–94
Lysenko V. 50 a 40 let od objevu Bozkovských jeskyní. 94–95
Jančaříková I. Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandien v Muzeu Českého krasu v Berouně. 95–101
Jančaříková I. Průvodce expozicí „Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu“ v Muzeu Českého krasu v Berouně. 101–104
25 (1999)
Lysenko V. Sborník Český kras 25. ročník. 4
Cílek V., Žigová A. Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštejnem a Litní (rýha spol. Telecom). 5–12
Janda P. Ptáci v lomech Českého krasu v roce 1997. 13–22
Bruthans J., Filippi M. Výzkum Arnoldky a dalších jeskyní lomu Čeřinka a otázky jejich vzniku a vývoje. 21–30
Vlk L. Neodhalená tajemství jeskyně Nad Kačákem. 31–33
Žák K., Melková J. Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C. 33–34
Kadlec J., Nedvěd J. Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou. 35–39
Pecka L. Problematika Tetínské vyvěračky. 39–43
Lysenko V. Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce. 43–44
Lachmanová M., Cílek V., Kvaček Z. Nález monocotyledonních rostlinných zbytků v pískovně „U ručiček“. 44–46
Martínek J. Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody. 46–51
Jančaříková I. Výstava „20 let České speleologické společnosti“. 52
Žák K. Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu – diskuze. 53–63
Zeman A., Suchý V. Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka. 63–67
Dubljanskij J. V., Bosák P. Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace. 67–74
Prokop R. J. Joachim Barrande, organizátor. 75–77
Cílek V. Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.–5. září 1890 – modelová situace pro 21. století? 77–81
26 (2000)
Janda P. Ptáci v lomech Českého krasu v letech 1994–1998. 5–21
Kůrka A. Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae). 22–27
Pfleger V. Měkkýši (Mollusca) modelových lokalit Českého krasu. 28–32
Vávra J. Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český kras – II. část. 33–40
Bruthans J., Zeman O. Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu. 41–49
Cílek V. Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu. 49–50
Hollerová P. Joachim Barrande v díle sochaře Karla Lidického. 51–53
Likovský Z. Účelové známky okresu Beroun. 53–56
Topinka J. Sága rodu Duslů. 56–58
Jančaříková I. Seminář muzejních geologů České a Slovenské republiky. 59–61
Pecka L. Setkání jeskyňářů v Českém krasu – ano či ne? 61
Lysenko V. Antonín Jančařík – padesát let. 62–63
Jančaříková I. Vladimír Lysenko šedesátníkem. 63–64
Pondělíček M. LSE v CHKO Český kras. 2. strana obálky
Jančaříková I. 50 let od objevení Koněpruských jeskyní. 2. strana obálky
Pondělíček M. Národní přírodní rezervace Karlštejn získala Diplom Rady Evropy. 3. strana obálky
Jančaříková I. 25 let od objevení jeskyně Martina. 3. strana obálky
27 (2001)
Žák K., Táborský Z., Lachmanová M., Pudilová M. Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu. 5–14
Cílek V., Bosák P. Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast. 15–20
Bruthans J., Zeman O. Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice. 21–29
Franců J., Franců E., Boháček Z., Hladil J., Bosák P. Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ. 30–33
Žák K., Cílek V., Ložek V., Záhrubský K. Karbonátem tmelené holocénní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic. 34–35
Žák K., Frýda J., Bruthans J., Kadlec J., Živor R. Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína. 36–39
Dobešová I., Cílek V., Skřivan P., Burian M. Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu. 40–46
Štefek V. Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu. 47–50
Prokop R. J. Z dějin padělatelství zkamenělin u nás, aneb „celí“ krinoidi z barrandienského siluru. 51
Veselý J. Rozšíření obojživelníků v CHKO Český kras. 52–54
Pecka L. Setkání jeskyňářů v Českém krasu 6.-8.10.2000 na Tetíně. 55
Horný R., Zdobnická N. Otomar Pravoslav Novák (1851–1892) a Berounsko. 56–59
Jančaříková I. Bosákovy abrahámoviny (Bosákoviny). 60–63
Turek V. RNDr. Josef Beneš (*29.8.1927–+19.2.2001). 64
Jančaříková I. Střídání stráží v Jenštejnském domě. druhá strana obálka
Přenosilová D. Restaurování sukně středočeského kroje. druhá strana obálka
Kříž J., Budil P. První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO. třetí strana obálka
28 (2002)
Hlaváč J. Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) – lesní, stepní a druhotná stanoviště. 4–8
Dvořák L. Některé výsledky sledování motýlů v jeskyních jihozápadních Čech a přehled motýlů nalezených v krasových jeskyních České a Slovenské republiky. 9–12
Kadlec J., Hlaváč J., Horáček I. Sedimenty jeskyně Arnika v Českém krasu. 13–15
Živor R., Žák K., Jäger O. Zdenina jeskyně – nový objev v Kruhovém lomu u Srbska. 16–17
Olišar P. Jeskyně č. 18038 Malá Panama – nálezová zpráva. 18
Kovanda J. Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní. 19–26
Prokop R. J. Z historie výzkumu ostnokožců českého staršího paleozoika. 27–30
Javůrková B. Srážková charakteristika berounské kotliny. 31–33
Přenosilová D. Masopustní obchůzky jako forma divadelního projevu. 34–37
Macháčková I. Slunenční hodiny. 38–40
Matoušek V. Zlomek pravěké keramiky z jeskyně Arnika v Českém krasu. 40–41
Kmínek P. Rukopis archiváře Jana Königa „Soupis pomístních jmen pro město Beroun“ z archivu Muzea Českého krasu v Berouně (Arch H13). 42–45
Šnaidauf E. Nová naučná stezka v Českém krasu. 45–46
Jančaříková I. Povodeň v Muzeu Českého krasu v Berouně. 47
Kmínek P., Čapková J. 110 let berounského muzea. 48–49
Pondělíček M. 30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras. 50
Lysenko V. Stankovič J., Jerg Z. a kol. (2001): Plešivecká planina – atlas krasových javov. [recenze] 50
Ševčík B. Album svatoivanské. Jiří Ševčík. Praha, nakladatelství Vyšehrad 2002, 215 s., obr. a foto v textu, 1. vydání. [recenze] 51
Kalašová Z. Seznam regionální literatury v Muzeu Českého krasu v Berouně v letech 2001–2002. 51–52
29 (2003)
Špryňar P. Modrásek bahenní v Českém krasu. 4
Žák K., Kolčava M., Jäger O., Živor R. Evidence jeskyní Českého krasu – stav k 1. říjnu 2003. 5–20
Kadlec J., Schnabl P., Pruner P., Lisá L., Žák K., Hlaváč J. Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu. 21–25
Dobešová I., Špičková J., Skřivan P., Burian M. Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu. 26–32
Špičková J., Dobešová I., Burian M. Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu. 33–40
Javůrková B. Stav oblačnosti v Tetíně u Berouna. 41–42
Cílek V. Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále. 43–45
Zapletal J., Kolčava M., Vysoká H. Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998–2003. 46–47
Jančaříková I. Geopark Barrandien otevřen. 48
Anonymus Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu. 49
Anonymus Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Prudká na Moravě 2.–5. června 2003. 49
Anonymus Opět střídání stráží v Jenštejnském domě. 50
Anonymus Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně. 50
Anonymus Výstava „Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí“. 51
Anonymus Seminář „Turistické aktivity v krasových oblastech“. 51
Špryňar P. Jarní vycházka botanická na pahorky řevnické a třebaňské. 52–55
Javůrková B. Pozvání do historické síně v Tetíně. 55
Kukal Z. Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku. 55
30 (2004)
Kolčava M. Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu. 4–44
Žák K., Vysoká H., Bruthans J., Hlaváč J. Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem – Tetínský vývěr: nová pozorování a data. 45–50
Kovanda J. Další lokality pěnovců z Českého krasu. 51–53
Kovanda J., Zima L. Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras. 54–58
Elleder L. Povodně v Berouně. 59–62
Budil P. Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky. 63
31 (2005)
Hrdinka T. Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika. 5–10
Kovanda J. Holocenní malakofauna dejekčního kužele v „Šanově koutě“ u Srbska (Český kras). 11–14
Kovanda J. Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras). 15–18
Žák K., Kolčava M., Jäger O., Živor R. Evidence jeskyní Českého krasu – stav k 1. říjnu 2005. 19–21
Kolčava M. Fialová jeskyně na Chlumu. 22–24
Brinke T. Hnízdní rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v povodí Litavky na Berounsku. 25–28
Jančařík A. Československé opevnění z let 1936–1938 v údolí Berounky. 29–39
Jančařík A. Pozapomenutí krajané – generál Bedřich Homola. 40–41
Foltýn T. Osobnost Karla Kazdy. 42–46
Brinke T., Jančaříková I. Zoologické sbírky Muzea Českého krasu. 47–48
Jančaříková I., Garkischová K. První berounská muzejní noc. 49–50
Jančaříková I., Skyba M., Matoušková A., Forejtová J. Jak se dostala cena „Trilobit“ do Berouna. 51–52
Jančaříková I., Brinke T., Přidalová P. Mimořádná inventarizace osteologického materiálu v Muzeu Českého krasu. 53–54
Jančaříková I. Výstava „Za tajemstvím tetínského podzemí aneb 30 let od objevení jeskyně Martina a vzniku speleologické skupiny Tetín“ v Muzeu Českého krasu. 55
Špryňar P., Schlägelová J. Jarní botanicko-geologická vycházka za květenou nevápencových hornin Českého krasu. 56–60
Kučera B. Zemřel Wabi Vladimír Stárka. 61
Budil P. Dodatek. Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný exemplář trilobita z území České republiky. 62
32 (2006)
Bosák P. Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském lomu. 5–9
Hejna M. Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně. 10–12
Kovanda J. Umělý odkryv ve sprašové závěji při jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras). 13–16
Žák K., Krištůfek V., Světlík I., Brom R., Stehlíková Z. Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan. 17–25
Žák K., Diedrich C. G. Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan – předběžná zpráva o výzkumu. 26–31
Horáček I., Čermák S., Wagner J., Fejfar O. Měňany 3 – pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu. 32–35
Bosák P., Hercman H., Kadlec J., Pruner P., Schnabl P. Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních. 36–42
Bosák P., Hercman H., Kadlec J., Pruner P., Schnabl P. Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni. 43–45
Militký J., Hahn M., Martínek M., Matoušek V., Stolz D., Stolzová D., Zaoral R. Nález pokladu mincí ze 13. století u Tetína. 46–49
Kolčava M., Zapletal J., Němeček L. Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004–2006. 50–55
Brom R., Kolčava M. Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu. 56–60
Jančaříková I., Teichmann J. Otevření nové expozice „Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny“ v Muzeu Českého krasu. 61–62
Špryňar P. Botanická exkurze údolím Radotínského potoka z Tachlovic do Chotče. 63–67
Bosák P. Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004). 68–76
33 (2007)
Hejna M. 50 let Velkolomu Čertovy schody. 5–8
Žák K., Elleder L. Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích. 9–15
Prokop R. J. Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu. 16–21
Kovanda J. Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu. 22–27
Žák K., Kolčava M., Jäger O., Živor R. Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007. 28–30
Stolz D. Současný stav povrchového průzkumu archeologických nalezišť území Českého krasu na pravém břehu Berounky. 31–37
Špryňar P. Výskyt nutrie říční (Myocastor coypus) u Berounky v Srbsku. 38–39
Špryňar P. Invazní slunéčko Harmonia axyridis dorazilo do Českého krasu (Coleoptera: Coccinellidae). 40–43
Pohunek J. Lomy Amerika – etnografie Země nikoho. 44–55
Horný R. Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799–1883). 56–58
Jančařík A. Jeskyňáři v uniformě. 59–61
Jančaříková I. Projekt montánní činnosti ve Středočeském kraji. 62–63
Špryňar P. Botanická exkurze na Bacín, nejvyšší vrchol Českého krasu. 64–68

Přehled článků zpracoval Mgr. Pavel Špryňar

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu